Навигација

Архива седница


112. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера опомене емитерима:
 1. Радију Балтазар (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
 2. Радију Јат (Краљице Марије 57/55, Београд- регионални радио, емитер целокупног програма);
 3. Радију Стари Рас (Милутина Миланковића 7б, Београд – локални радио, емитер целокупног програма);
 4. ТДИ Севен радију (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
 5. Радију 5 (Булевар Ослобођења 11-13,Нови Сад, локални радио, емитер целокупног програма).

164. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: Art marketing TV д.о.о., ул. Владете Ковачевића бр.6- АРТ КАНАЛ путем кабловско дистрибутивног система ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Београд, ул. Таковска 2 и Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, Београд.

111. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Престају да важе дозволе бр. К6/1, К6/2, К6/3, К6/4, К6/5, К6/6, К6/7 и К6/8 од 28.09.2011. године за кабловско емитовање програма издате емитеру ART TELEVISION – Kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o., ул. Владете Ковачевића 6, Београд- АРТ ТВ, због престанка правног лица.
 • Дата је сагласност на Статут о изменама и допунама ...

110. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера упозорења емитеру Радио Центар због емитовањања квиза у коме се крше одредбе из чл. 68 ст. 1 т. 6 Закона о радиодифузији и одредбе из одељка 13 тачка 10 Кодекса понашања емитера.
 • Одузета је дозвола за емитовање програма пре...

109. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Усвојена је Листа свих пријава подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја од 15. августа 2012. године.
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање ...

160. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Забрањено је емитовање програма емитеру D.o.o. L&R Engineering, Савино село, ул. Маршала Тита бр. 54, Врбас на подручју Куле, на фреквенцији 91,7MHz. 
 • Забрањено је емитовање програма емитеру „Телевизија Јерина“ ...

108. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одбијен је захтев кабловског оператора Digi Sat d.o.o да се обавеже на дистрибуцију националних телевизијских програма (ТВ Пинк, ТВ Авала и Прва ТВ), сходно члану 101. Закона о електронским комуникацијама, као неоснован.
 • Дата је сагласност емитеру Друштву са ограниченом одговорношћу Радио Срем из Руме, ул. Главна 172/а – Радио Срем  за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити ...
Back to top