Навигација

Архива седница


144. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 144. редовној седници одржаној 8. септембра 2014. године донео је следеће одлуке:

• Донета је одлука да чланови Савета и представник стручних служби обиђу емитере: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „Kolubara press “ д.о.о. из Лазаревца ул. Орашка бр. 23 – К, „RTV AVAX“ д.о.о. из Лазаревца ул. Воке Савића бр. 5 – RTV Avax, Привредно друштво „Радио Телевизије Краљево и Ибарске новости“ д.о.о. из Краљева, ул. Конарево бр. 800Б – ТВ КРАЉЕВО како би проценили стање и степен оштећења који су наведени емитери претрпели током елементарних непогода у мају 2014. године.

213. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 213. ванредној седници одржаној 29. августа 2014. године донео је следеће одлуке:
1. Подносиоцу молбе Министарству правде за добијање дозволе за емитовање ТВ спота о јавним бележницима, као спота некомерцијаног карактера упутити допис следеће садржине:

212. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 212. ванредној седници одржаној 11. августа 2014. године донео је следеће одлуке:
• Дато је позитивно мишљење на Предлог уредбе о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела и давање мишљења;

211. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 212. ванредној седници одржаној 29. јула 2014. године донео је следеће одлуке:
• Дата је сагласност на предложене примедбе на Предлог Правилника о преласку са аналгног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радодифузији.

210. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 210. ванредној седници одржаној 15. јула 2014. године донео је следеће одлуке:
• Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б“ из Београда, ул. Масарикова 5 – ТВ СТУДИО Б у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;

143. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 143. редовној седници одржаној 24. јуна 2014. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу програма емитера „Јавни сервис – Радио-Телевизија Војводине – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2013. годину".

142. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 142. редовној седници одржаној 23. јуна 2014. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен Извештај о раду Републичке радиодифузне агенције за 2013. годину.

141. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 141. редовној седници одржаној 11. јуна 2014. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен је извештај „Јавни сервис – Радио-Телевизија Србије – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2013. годину";

140. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 140. редовној седници одржаној 30. маја 2014. године донео је следеће одлуке:
• Донето је Опште обавезујуће упутство о изменама Опште обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера) којим се мењају Одељци 5. и 6. Кодекса;

209. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 209. ванредној седници одржаној 23. маја 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Дозвољава се умрежавање емитера Радиодифузно предузеће „Б92“ а.д. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 64 – ТВ Б92 и „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, Аутопут 22 – Прва ради истовременог емитовања програма дана 23. маја 2014. године у трајању од 20:00 до 00:00 часова

208. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 208. ванредној седници одржаној 22. маја 2014. године донео је саопштење поводом кабловских емитера током Дана жалости:

  • Савет РРА није донео ни једну одлуку којом се ограничава или препоручује кабловским емитерима на подручју Србије да из своје понуде искључе програме који се емитују из иностранства.

207. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 207. ванредној седници одржаној 19. маја 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Oслобађају се од плаћање накнаде за емитовање радио и телевизијског програма локални и регионални емитери чије се седиште налази на територији захваћеној елементарном непогодом ( поплавама) у периоду од једне године. Одлуку о ослобађању од плаћање накнаде достављена на сагласност Влади Републике Србије у складу са одредбом 66 Закона о радиодифузији

139. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 139. редовној седници одржаној 25. априла 2014. године донео је следеће одлуке:
• Савет РРА је, по хитном поступку, одржао седницу чије су теме биле емисије „Ами Џи шоу“ и “Тешка реч“ Телевизије Пинк, емисија „Булевар“ Телевизије Б92, емисија „Експлозив“ Телевизије Прва и емисија „Голи живот“ на Телевизији „Хепи“ у којима је гостовао Кристијан Голубовић.

204. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 204. ванредној седници одржаној 16. априла 2014. године донео је следеће одлуке:

• Дата је сагласност емитеру Privrednoм drušvu za konsalting i poslove menadžmenta wide solutions d.o.o. из Крагујевца, ул. Краља Петра Првог бр. 31 – РАДИО ЦЕНТАР 987 за промену власничке структуре

137. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 137. редовној седници одржаној 01. априла 2014. године донео је следеће одлуке:

• Изречена је мера опомене према емитеру Предузећу за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О., ул. Хајдук Вељка бр. 1, Гроцка - Радио Пулс Гроцка због извршиних промена власничке структуре друштва без сагласности Савет РРА супротно одредби из члана 41 став 4 Закона о радиодифузији

203. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 203. ванредној седници одржаној 14. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Одузете су дозволе за кабловско емитовање телевизијског програма PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ул. Незнаног јунака 1, Београд

202. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 202. ванредној седници одржаној 12. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Изречена мера опомене емитеру Предузећу за услуге и информисање Екран о.д. Енвер Исламовић и др.- Санџак ТВ

201. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 201. ванредној седници одржаној 7. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Објављен Извештај о надзору над радом емитера током предизборне кампање за републичке и локалне изборе 2014. године – Статистика предизборног програма за период 29.01.2014 – 28.02.2014

200. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 200. ванредној седници одржаној 6. марта 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма Advantec Group d.o.o., ул. Савски Т 9, Београд- TV High One путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY, ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд

136. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 136. редовној седници одржаној 26. фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Савет Републичке радиодифузне агенције је на седници одлучио да дозвола не буде издата ниједном од два подносиоца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање програма на националном нивоу.

135. редовна седница

Редовне седнице Савета

Изречена је мера опомене емитеру РТВ Врњачка Бања, Војвођанска бб, Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања у вези са емитовањем порнографског филма на дан 24.12.2013, чиме је повређен члан 68 став 1 тачка 6 Закона о радиодифузији и одредба одељка 8 тачка 1 Кодекса понашања емитера

199. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 199. ванредној седници, 20.фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Одобрена је промена скраћеног идентификационог знака емитера Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o.- Pink Grand 2 у нови скраћени идентификациони знак „BRAVO MUSIC“...

198. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 198. ванредној седници, 7.фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Издата је дозвола за за кабловско и сателитско емитовање програма Друштву за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о. Београд, ул. Високог Стевана 38/10, путем кабловско дистрибутивног система Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2
Back to top