Навигација

Архива седница


134. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 134. редовној седници одржаној 5. фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Именовани су Јован Адамов, композитор и Бранислав Поповић, дипломирани економиста за чланове Управог одбора РТВ.

133. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Издато је саопштење поводом расписивања избора;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру “Радио Новости“ д.о.о. Трг Николе Пашића бр. 7, Београд – Радио Новости у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру „Trident media group“д.o.o. из Београда- Радио Tри у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;

197. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

132. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одбијен је приговор Холдинг компaније „Interspeed“ а.д. Београд – у стечају, ул. Патријарха Димитрија бр. 11 – Радио Фокус на решење Савета РРА бр. 08-686/12/13-11 од 27. новембра 2013. године о одузимању дозволе за емитовање радио прогама као неоснован;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Предузећа за производњу и емитовање ТВ програма „FОХ телевизија“, Београд, Аутопут 22 - PRVA у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;

196. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 196. ванредној седници одржаној 14. јануара 2014. године донео је следеће одлуке:
Утврђена је листа предлога кандидата за два члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине „Радио телевизија Војводине“,

195. вандредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 195. ванредној седници одржаној 30. децембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• одузета је дозвола за емитовање телевизијског програма на локалном подручју Јавном предузећеу „Радио и телевизија Трстеник“ из Трстеника, ул. Кнегиње Милице бб – ТВ ТРСТЕНИК, пре истека времена на које је издата сходно члану 61. став 1. тачка 3. Закона о радиодифузији

131. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 131. редовној седници одржаној 16. децембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен је Финансијски план Републичке радиодифузне агенције за 2014. годину;

192. вандредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 192. ванредној седници одржаној 6. децембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• одузета је дозвола за кабловско емитовање телевизијског програма „Дунав филм” д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова бр.45, Београд- Feelmax, бр. K106/1 од 18. априла 2012. године, пре истека времена на који је издата, сходно члану 61. став 1. тачка 1. Закона о радиодифузији.

130. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 130. редовној седници одржаној 27. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• Изречена је мера опомене према емитеру Радиодифузној установи Војводине из Новог Сада – РТВ 1 због емитовања емисије под називом „Интервју Атифете Јахјага председница Косова“ дана 14. октобра 2013. године;

191. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 191. ванредној седници одржаној 22. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:
• одобрена је промена идентификационог знака емитера JASMINA SIMOVIĆ PR AGENCIJA ZA MARKETING „ MASTER CRAFT“ из Милићева Села, општина Пожега, ул. Милићево Село 157 – RADIO COOL 917 у „Кlik FМ 91,7 МHz“.

189. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

• издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма NOVA.RS TELEVISION д.о.о., Панчевачки пут 36в, Београд- НОВА.РС, путем кабловско дистрибутивног система Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд.

188. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 188. ванредној седници одржаној 7. новембра 2013. године донео је следеће одлуке:

• Дато је позитивно мишљење Савета РРА на предлог Закључка о именовању представника Републике Србије у телима за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица са једне стрене и Републике Србије са друге стране.

129. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 129. редовној седници одржаној 29. октобра 2013. донео је следеће:
• Дата је сагласност на промену правне форме Агенције за маркетинг, емитовање и продукцију радио и ТВ програма „Мedia-press“ Дане Станојчић предузетник Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул. Моравска 29 – КУЛТ РАДИО из правне форме предузетника у друштво са ограниченом одговорношћу;

186. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 186. ванредној седници одржаној 24. октобра 2013. године донео је следеће одлуке:

• Да се објави Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за подручје целе Република.

185. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 185. ванредној седници одржаној 22. октобра 2013. године донео је следеће:

Расписан је Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за подручје целе Република, стим што ће одлуку о објављивању конкурса у листу Политика и Сл. Гласник, Савет донети накнадно.

128. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 128. редовној седници одржаној 14. октобра 2013. донео је следеће одлуке:
• Дата је сагласност емитеру Предузеће за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О., ул. Хајдук Вељка 16б, Гроцка, Београд- Радио Пулс Гроцка на планирану промену власничке структуре;

127. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 127. редовној седници одржаној 3. октобра 2013. донео је следеће одлуке:
• Дата је сагласност емитеру Радио телевизија „Четири С“ д.о.о. из Бојника, ул. Стојана бр. бб – ТВ 4С, за промену власничке структуре;

184. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско емитовење програма емитеру Предузећу за производњу и емитовање тв програма „FOX Televizija“ д.о.о. Београд, ул. Аутопут 22- ПРВА ПЛУС путем кабловског оператора Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд.

126. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одбиjeн је приговор Друштва за радио и телевизијске активности „KOPERNIKUS CABLE NETWORK“ Д.О.О. из Ниша, ул. Цара Душана 45 – TV K::CN Svet plus 3 изјављеном на решење Савета Републичке радиодифузне агенције НК 2863/13 од 9. августа 2013. године, као неоснован.
 • Одбијен је приговор „Nova.rs Television“ д.о.о. из Београда, ул Панчевачки пут 36в – TV Nova.rs изјављеном на решење Савета Републичке радиодифузне агенције НК 2863/13 од 9. августа 2013. године, као неоснован.

182. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 182. ванредној седници одржаној 2. септембра 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Одобрена је промена скраћеног идентификационог знака емитера PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink History у нови скраћени идентификациони знак „Pinkpedija“.

181. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дата сагласност емитеру Привредно друштво „Hit music FM” - Hit music FM на промену власничке структуре, тако што ће „Авениа плус“ д.о.о. Нови Београд пренети удео од 49% на Милоша П. Пејовића из Београда.

179. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 179. ванредној седници одржаној 26. јула 2013. године дао је сагланост на промену власничке структуре следећих емитера: Регионална телевизија Ваљево плус д.о.о, Вука Караџића 54, Ваљево - ТВ Ваљево, РДП „Б92“ а.д. – ТВ Б92 и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Мостнет РТВ Д.О.О., ул. Југ Богданова 94, Прокупље - ТВ МОСТНЕТ.

123. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма подручје жељене зоне сервиса – цела Република мрежа К-5;
 • Утврђени су Критеријуми за издавање дозвола за емитовање програма, сходно одредби из члана 53 тачка 4 Закона о радиодифузији.
Back to top