Навигација

Архива седница


123. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма подручје жељене зоне сервиса – цела Република мрежа К-5;
 • Утврђени су Критеријуми за издавање дозвола за емитовање програма, сходно одредби из члана 53 тачка 4 Закона о радиодифузији.

122. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера опомене према емитеру Привредном друштву Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о.  из Краљева, ул. Конарево 800Б – ТВ Краљево;
 • Дата је сагласност емитеру Jet company Д.О.О из Кикинде, ул. Михајла Пупина 11- ВК ТВ и ВК Радио на планирану промену власничке структуре.

178. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 •  Утврђена је Листа предлога кандидата за члана програмског одбора Радиодифузне установе Србије:
 • Издата је дозволa за кабловско емитовање телевизијских програма PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ул. Незнаног јунака 1, Београд- Pink 2, Pink 3, Pink & Roll, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Extra, Pink Family, Pink Fashion, Pink Film, Pink Folk, Pink Folk 2,  Pink Kids, Pink Live, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Music, Pink ..

121. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја од 22. октобра 2012. године чије су...
 • Утврђени су Критеријуми за издавање дозвола за емитовање програма, сходно одредби из члана 53 тачка 4 Закона о ...

177. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности,...
 • Дата је сагласност емитеру ТВ канал Ултра д.о.о., ул. Браће Јерковић бр.117в, Београд- ТВ Ултра, Mini Ultra и IQS Life на планирану промену власничке структуре...

176. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности, ул. Табановачка 5, Београд - SKY Plus путем кабловско дистрибутивног система ...
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  (IPTV)...

175. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY ...
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

119. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Да се распише јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања – подручје општине Велики Поповић с тим да се исти објави заједно са другим јавним конкурсом који буде расписала РРА;
 • Да се распише јавни позив за предлагање кандидата за једног члана Програмског одбора  Радиодифузне установе Србије и исти да се објави у дневном листу "Политика" и на сајту Агенције.

174. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO...
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

118. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 118. редовној седници одржаној 15. маја 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу „ Начини испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних емитера у току 2012. године.“

117. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Одузета је емитеру „Телевизија Православне епархије жичке Логос“ Трстеник – Радио Логос дозвола за емитовање програма Републичке радиодифузне агенције.
 • Дата је сагласност на промену идентификационог знака емитера „Еколошки радио Фрушка гора“ д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, Врдник, Видовданска бб – Радио Еко ФГ у „Радио Фрушка гора“.
 • Усвојена је измена Програма основне обуке радника из области заштите од пожара.

116. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 116. редовној седници одржаној 8.  маја 2013. године донео је следеће одлуке:

173. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу:Протокол К-1 д.о.о., ул. Раданска 66, Лесковац- ТВ Протокол К-1 путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд.
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање ..

115. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 116. редовној седници одржаној 15.  априла 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Дата је сагласност емитеру „Радио Јат“ д.о.о. из Београда, ул. Краљице Марије 57/55 – Радио Јат на промену власничке структуре, тако што ће Биљана Вуксић пренети удео од 100% на Момчила Ђедовића из Београда, ул. Мирјевски венац бр. 30.
 • Дата је сагласност на измену података...

170. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 170. ванредној седници одржаној 9. априла 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Савет  је подржао номацију Хелене Мандић члана регулаторног тела БиХ за позицију заменика председавајућег ЕПРА.
 • Савет је номиновао члана Савета РРА Милоша Рајковића на место у Извршном одбору EPRA.

169.ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 169. ванредној седници одржаној 8. априлa 2013. године донео је следеће одлуке:

 • РРА је номиновала Јурај Полака на место заменика председавајућег извршног одбора ЕПРА.

114. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 114. редовној седници одржаној 1. априлa 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Забрањено је Бранку Стевановићу из Лазаревца, Трбушница бб, Ранџића крај да емитује радио програм од 01. априла 2013. године, па надаље.

113. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Привремено је  одузета дозвола у трајању до 30 емитеру AD „ Interspeed“, у стечају, Београд- Радио Фокус због кршења одредбе Одељка 13 тачка 10 Општеобавезујућег упуства о понашању емитера.
 • Дата је сагласност емитеру Предузећу за радиодифузију, маркетинг и услуге Broadcast Media Group д.о.о. ..

166.ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: PREDUZEĆА ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ул. Незнаног јунака 1, Београд- Pink Reality путем кабловско дистрибутивног система Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ул. Таковска 2, Београд, уз коришћење техничке мере оператора „родитељска заштита“ тј. да је за приступ програму потребно унети PIN- Cod.
 • Издата је дозвола за кабловско...

112. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера опомене емитерима:
 1. Радију Балтазар (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
 2. Радију Јат (Краљице Марије 57/55, Београд- регионални радио, емитер целокупног програма);
 3. Радију Стари Рас (Милутина Миланковића 7б, Београд – локални радио, емитер целокупног програма);
 4. ТДИ Севен радију (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
 5. Радију 5 (Булевар Ослобођења 11-13,Нови Сад, локални радио, емитер целокупног програма).

164. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: Art marketing TV д.о.о., ул. Владете Ковачевића бр.6- АРТ КАНАЛ путем кабловско дистрибутивног система ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Београд, ул. Таковска 2 и Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, Београд.

111. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Престају да важе дозволе бр. К6/1, К6/2, К6/3, К6/4, К6/5, К6/6, К6/7 и К6/8 од 28.09.2011. године за кабловско емитовање програма издате емитеру ART TELEVISION – Kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o., ул. Владете Ковачевића 6, Београд- АРТ ТВ, због престанка правног лица.
 • Дата је сагласност на Статут о изменама и допунама ...

110. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Изречена је мера упозорења емитеру Радио Центар због емитовањања квиза у коме се крше одредбе из чл. 68 ст. 1 т. 6 Закона о радиодифузији и одредбе из одељка 13 тачка 10 Кодекса понашања емитера.
 • Одузета је дозвола за емитовање програма пре...

109. редовна седница

Редовне седнице Савета
 • Усвојена је Листа свих пријава подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја од 15. августа 2012. године.
 • Утврђена је Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање ...

160. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Забрањено је емитовање програма емитеру D.o.o. L&R Engineering, Савино село, ул. Маршала Тита бр. 54, Врбас на подручју Куле, на фреквенцији 91,7MHz. 
 • Забрањено је емитовање програма емитеру „Телевизија Јерина“ ...
Back to top