Навигација

Обавештење радијским и телевизијским емитерима поводом проглашеног Дана жалости на територији Републике Србије, 10. април 2013. године

Влада Републике Србије прогласила је 10. април 2013. године за Дан жалости на територији Републике Србије.

Од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Службени гласник“, број 30/10), Републичка радиодифузна агенција, као поверени посао, врши надзор на применом одредби које се односе на програме радио и телевизијских емитера у време проглашења Дана жалости.

Агенција ће у случају проглашења Дана жалости директно примењивати одредбе Закона („Службени гласник“, број 101/05 и 30/10) и неће доносити појединачна обавештења емитерима и осталим пружаоцима услуга преноса РТВ програма.

Подсећамо да је у тим ситуацијама потребно да емитери ускладе свој програм са чланом 6. став 1. Закона о обележавању дана жалости и да:

  1. Емитују одлуку о проглашењу дана жалости и о програму његовог обележавања коју доноси надлежни орган Републике Србије или тело које он одреди;
  2. Обавесте јавност о скуповима сећања које поводом дана жалости организују надлежни органи Републике Србије или тела која она одреде;
  3. Уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других емисија са забавном и народном музиком, емитују музику и емисије прикладне дану жалости;
  4. Ускладе детаљну програмску шему у време дана жалости.

У складу са одредбама које се односе на начин обележавањa дана жалости Агенција препоручује емитовање уметничке и инструменталне музике молског тоналитета. Емитовање блокова огласних порука и порука телевизијске продаје је дозвољено.

У Београду,
дана 9. април 2013. године

Републичка радиодифузна агенција

Back to top