Навигација

Издате дозволе за регионалне и локалне РТВ станице

На основу Јавног конкурсa за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја, Савет Републичке радиодифузне агенције је на седници утврдио листу лица којима је издата дозвола за емитовање програма и то:

за емитовање телевизијског програма на подручју региона:
1. TV JEDINSTVO MEDIA TEAM д.о.о из Новог Пазара – ТВ Јединство (за подручје Новог Пазара, Тутина и Сјенице – Р7),
2. MTS – MOJA TV STANICA д.о.о из Београда – ТВ Канал 3 (за подручје Београда – Б6),
3. „Телевизија Телемарк“ д.о.о из Чачка – ТMS Televizija Telemark (за подручје Краљева, Чачка, Пожеге, Горњег Милановца, Ариља, Севојна, Ивањице и Косјерића – Р16).

за емитовање радио програма на подручју региона:
4. РТВ „М“ д.о.о из Књажевца – Радио М55 (за подручје Књажевца и Зајечара – Рр7).

за емитовање телевизијског програма на локалном подручју:
5. РТВ „Царичин град“ из Лебана – ТВ Царичин град (за подручје Лебана – Л13),
6. Привредно друштво „Miracle“ д.о.о из Лазаревца – Тelevizija EX (за подручје Лазаревца – Л61),
7. Јавно предузеће радио и телевизије „Трстеник“ са п.о. из Трстеника – ТВ Трстеник (за подручје Трстеника – Л94),
8. MTS – MOJA TV STANICA д.о.о из Београда – TV MTS 3 (за подручје Новог Сада – Л142).

за емитовање радио програма на локалном подручју:
9. Привредно друштво за пропаганду и маркетинг „РЕБУС“ д.о.о из Крушевца – Овде Радио Чигра (за подручје Крушевца – Лр134),
10. RADIO LUX Д.О.О. из Смедерева - LUX RADIO (за подручје Смедерева – Лр 151),
11. OP TOP ITD д.о.о из Тополе – Radio OP TOP (за подручје Тополе – Лр 154).

Back to top