Навигација

Обавештење радијским и телевизијским емитерима поводом проглашења Дана жалости на територији Републике Србије, 21,22 и 23. мај 2014. године

Влада Републике Србије прогласила је 21, 22 и 23. мај 2014. године за Дане жалости на територији Републике Србије.
Од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Службени гласник“, број 30/10), Републичка радиодифузна агенција, као поверени посао, врши надзор на применом одредби које се односе на програме радио и телевизијских емитера у време проглашења Дана жалости.
Агенција ће поводом Дана жалости директно примењивати одредбе Закона („Службени гласник“, број 101/05 и 30/10) и неће доносити појединачна обавештења емитерима и осталим пружаоцима услуга преноса РТВ програма.
Подсећамо да је у тим ситуацијама потребно да емитери ускладе свој програм са чланом 6. став 1. Закона о обележавању дана жалости и да:

  1. Емитују одлуку о проглашењу дана жалости и о програму његовог обележавања коју доноси надлежни орган Републике Србије или тело које он одреди;
  2. Обавесте јавност о скуповима сећања које поводом дана жалости организују надлежни органи Републике Србије или тела која она одреде;
  3. Уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других садржаја са забавном и народном музиком, емитују музику и емисије прикладне дану жалости;
  4. Ускладе детаљну програмску шему у време дана жалости.

У складу са одредбама које се односе на начин обележавањa Дана жалости Агенција препоручује емитовање уметничке и инструменталне музике молског тоналитета.
У Београду,
дана 20. маја 2014. године


Републичка радиодифузна агенција

Back to top