Навигација

Смањење накнаде емитерима са поплавама угрожених подручја

Савет Републичке радиодифузне агенције је на седници одржаној дана 23. јуна 2014. године године донео је одлуку да се смањи висина накнаде у висини од 99% емитерима којима је Агенција издала дозволу за емитовање телевизијског и/или радио програма за подручје региона и локална, а чије се седиште и/или студио налази на подручјима угроженим од поплава.
Одлука је донета због насталих измена у програмима које емитују и односи се на период од 19. маја 2014. године до 18. маја 2015. године.
Влада Републике Србије је Решењем 05 број 345-8367/2014 од 31.07.2014. године („Сл.гласник РС“, бр.81/2014) дала сагласност на Одлуку о смањењу за 99% висине накнаде за емитовање телевизијског и/или радио програма.
Списак емитера можете пронаћи на овом линку.

Back to top