Навигација

Ступио на снагу Закон о електронским медијима

У складу са одредбама Закона о електронским медијима („Службени гласник Републике Србије“ број 83/14), који је ступио на снагу 13.08.2014, Републичка радиодифузна агенција променила је назив у:

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ
Трг Николе Пашића 5
11000 Београд

Регулаторно тело за електронске медије је самостална независна регулаторна организација са својством правног лица, која врши јавна овлашћења у циљу: делотворног спровођења утврђене политике у области пружања медијских услуга у Републици Србији; унапређивања квалитета и разноврсности услуга електронских медија; доприноса очувању, заштити и развоју слободе мишљења и изражавања; у циљу заштите интереса јавности у области електронских медија и заштите корисника услуга електронских медија.

Back to top