Навигација

Усвојени коначни текстови предлога правилника

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 21.01.2015. године усвојио коначан текст три предлога правилника: Предлог правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, Предлог правилника о начину изрицања мера пружаоцима услуга и Предлог правилника о критеријумима за утврђивање листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност.

Наведени предлози правилника са образложењем достављени су Министарству културе и информисања ради прибављања мишљења о њиховој уставности и законитости, сходно члану 22. став 3. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14).

Извештај о спроведеној јавној расправи

Предлог правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга

Предлог правилника о начину изрицања мера пружаоцима услуга

Предлог правилника о критеријумима за утврђивање листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност

 

Back to top