Навигација

Годишњи извештаји о испуњавању законских програмских обавеза пружалаца медијских услуга са националним покривањем

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 165. редовној седници одржаној 26.јануара, 2016. године у Београду усвојио је годишње извештаје о испуњавању законских програмских обавеза пружалаца медијских услуга са националним покривањем.

Годишњи извештаји о испуњавању законских програмских обавеза јавних медијских сервиса (републичког - РТС и покрајинског - РТВ), као и комерцијалних пружалаца медијских услуга (ТВ Б92, ТВ Прва, ТВ Пинк, Хепи ТВ и Хепи Кидс ТВ) садрже податке о начинима испуњавања законских обавеза ових пружалаца медијских услуга, као и анализе структура њихових програма.

Према Закону о електронским медијима пружаоци услуга телевизијског емитовања дужни су да испуне три квантитативне законске програмске обавезе (обавезне програмске квоте): 1. удео европских аудио-визуелних дела (члан 65.); 2. удео европских аудио-визуелних дела независних продуцената (члан 66.); и 3. удео сопствене продукције (члан 70.).

Републички и покрајински јавни медијски сервис (РТС и РТВ) на својим телевизијским каналима испунили су обавезне квоте европских аудио-визуелних дела - „више од 50% укупног годишње објављеног програма“.

Обавезну квоту европских аудио-визуелних дела независних продуцената - „најмање 10% укупног годишње објављеног програма“ испунила је само Радио-телевизија Србије на другом каналу (РТС 2) са уделом 11,73%, док на РТС1 удео европских аудиовизуелних дела независних продуцената износи 8,42% – приближно, али ипак недовољно за испуњавање ове програмске квоте. Покрајински јавни медијски сервис нити на једном свом телевизијском каналу није испунио ову законску програмску обавезу (РТВ 1-4,90%, РТВ 2-3,22%).

На својим телевизијским каналима оба јавна медијска сервиса испунила су обавезне квоте сопствене продукције - „најмање 25% годишњег емитованог програма“.

Објављени годишњи извештаји анализирају и жанровске структуре програма јавних медијских сервиса. Информативни програмски садржаји представљају најдоминантнију врсту садржаја на свим програмима оба јавна медијска сервиса. Програмском понудом РТС1 поред информативног доминирају још и играни програмски садржаји: серијски и филмски. Садржаји који су делимично или потпуно занемарени у понуди програма РТС1, на РТС2 остварују запаженију заступљеност (документарни, научно-образовни, музички програм, дечји и културно-уметнички програм).

Покрајински јавни медијски сервис свој програм емитује на десет језика, који су распоређени на два телевизијска канала:

  • РТВ 1 – емитује 24-часовни програм на српском језику;
  • РТВ 2 – емитује 24-часовни програм на девет језика националних заједница, као и на српском и страним језицима.

Обавезну квоту европских аудио-визуелних дела испунили су комерцијални пружаоци услуга телевизијског емитовања: ТВ Прва, РТВ Пинк и Хепи ТВ, док ТВ Б92 са уделом од 32% није испунила ову законску програмску обавезу.

ТВ Прва једини је комерцијални пружалац медијске услуге који је испунио обавезну квоту европских аудио-визуелних дела независних продуцената (14,89%) али није испунио квоту сопствене продукције.

Пружалац услуге телевизијског емитовања Хепи Кидс ТВ није испунила нити једну обавезну програмску квоту предвиђену Законом.

Општа оцена програма комерцијалних пружалаца медијских услуга у 2015. години јесте комерцијализација и смањење програмске разноврсности, са доминацијом ријалити програма, који су убедљиво најзаступљенији на програму Хепи ТВ - 58,42% укупног емисионог времена.

Back to top