Навигација

Програм приступачан особама са инвалидитетом

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 25.05.2019. године усвојио извештај Службе за надзор и анализу под називом „Програм приступачан особама са инвалидитетом“.

Циљ истраживања био је да се утврди обим и структура програма приступачног особама са инвалидитетом, као и начин на који је прилагођен тој врсти корисника, а емитује се на јавним медијским сервисима који имају обавезу да производе и емитују програм намењен специфичним друштвеним групама. Извештај је, такође, имао за циљ да сагледа искуства других земаља и начин на који су регулисали ову област.

Back to top