Навигација

Луксембуршко независно регулаторно тело (ALIA) изрекло казну SPORT KLUB 1

Луксембуршко независно регулаторно тело ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel) поступајући по пријави Савета Регулаторног тела за електорнске медије изрекло је казну пружаоцу медијске услуге United Media s.a r.l. - SPORT KLUB 1 због емитовања огласне поруке у којој су коришћене нацистичке ознаке.

Надлежно регулаторно тело ALIA утврдило је да је огласна порука дубоко повредила сензибилитет људи који директно или индиректно имају сећање на ужасе Другог светског рата и да може потенцијално да нанесу штету јавном здрављу. Такође, ALIA je указала да је недозвољена употреба нацистичких и војних симбола из Другог светског рата у огласним порукама. Пружалац медијске услуге United Media s.a r.l. - SPORT KLUB 1 кажњен је новчаном казном од 1.500 евра.

Подсећамо да је Савет Регулаторног тела за електронске медије на седници одржаној 19.01.2021. године утврдио да приказивање огласне поруке за „BetOle“ апликацију на програму пружаоца медијске услуге SPORT KLUB 1 сматра увредљивим са аспекта коришћења дозвољених средстава за постизање циља као и визуелног представљања нацистичких ознака које се може сматрати увредљивим, а што је у супротности са чланом 6. стaв 1. и 3. Закона о оглашавању.

Back to top