Навигација

Усвојена листа потпуних и благовремених подносилаца пријава

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 07. јула 2022. године усвојио Листу подносилаца пријаве на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије, објављеног у „Сл. гласник РС“, број 49/2022 и и допуне „Сл. гласник РС“, број 67/2022, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року.

Са наведеним подносиоцима пријава пре одлучивања о издавању дозвола за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија за подручје целе Републике Србије Савет Регулаторног тела за електронске медије обавиће јавне разговоре. Подносиоци пријава су дужни да се одазову позиву на јавни разговор.

Савет Регулаторног тела за електронске медије ће, након разматрања пријава са објављене листе као и услова и критеријума за добијање дозволе за пружање медијских услуга прописаних у Правилнику о минималним условима за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу јавног конкурса („Сл. гласник РС“ број 46/2016), донети решење на основу члана 96. Закона о електронским медијима.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1079/Rem_logo.png
Back to top