Навигација

Програм јавне расправе о Нацртима 6 правилника

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских услуга Регулаторно тело за електронске медије спроводи јавну расправу о Нацртима Правилника о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама, Правилника о постпуку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса, Правилника о постпуку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева, Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга, Правилника о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга, Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање. (у даљем тексту: Нацрти правилника)

2. Јавна расправа о Нацртима правилника спроводи се у периоду од 20. марта до 06. априла 2015. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за функционисање електронских медија: пружаоци медијских услуга, оператори електронских комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја, оператори мултиплекса и др.

Јавна расправа о нацртима подзаконских аката у форми округлог стола одржаће се у:

- Нишу, 23.03.2015.године, Станоја Бунушевца бб (Нишки културни центар) у 11 часова

- Београду 24.03.2015. године, зграда Дома Синдиката, Трг Николе Пашића бр. 5,  IV спрат, Велика сала Регулаторног тела за електронске медије у 11 часова.

- Суботици, 27.03.2015.године, трг цара Јована Ненада 15 (Отворени универзитет) први спрат, сала 212 у 12 часова.

3. Текст Нацрта подзаконског акта биће постављени 20. марта 2015. године на веб-сајт Регулаторног тела за електронске медије.

Примедбе, предлози и сугестије поднеосе се Регулаторном телу за електронске медије на e-mail: javna.rasprava@rem.rs или поштом на адресу Регулаторно тело за електронске медије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића бр. 5.

4. Након завршетка јавне расправе Регулаторно тело за електронске медије анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

5. Коначан текст Нацрта правилника биће објављен 20. априла 2015. године.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

Горан Петровић, с.р.

Back to top