Навигација

Јавни конкурс за 2012 годину


Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма за регионална и локална подручја (други) - последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 25.12.2012. године

 

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма за регионална и локална подручја

 

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма

 

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

 

Допуна листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона и локална подручја, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

 

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за регионална и локална подручја

 

Допуна листе лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја

 

Измена Листе лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја - Топола

 

Измена Листе лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја - Лазаревац

 

 

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма за регионална и локална подручја (први) - окончан пријем документације 30.10.2012. године

 

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма за регионална и локална подручја

 

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма

 

Листа потпуних и благовремених подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја

 

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање ТВ и радио програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја

 

Допуна и измена листе лица којима је издата дозвола за емитовање ТВ и радио програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја