Навигација

Јавни конкурс за 2013. годину

1. Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма подручје жељене зоне сервиса - цела Република - последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 30.12.2013. године

 

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма подручје жељене зоне сервиса - цела Република

 

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање ТВ програма

 

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за национално подручје, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

 

2. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање ТВ програма за национално подручје -

последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 09.07.2013. године

 

Bласничкa структурa подносиоца пријаве

 

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма  за национално подручје, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року
 

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање ТВ програма за национално подручје

 

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање ТВ програма