Навигација

Изречене мере

Опомена

Radio Victoria 107,9

ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА РУМУНСКЕ МУЗИКЕ И КУЛТУРЕ VICTORIA, Вршац

07-2629/14/16-168 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Панда 103,5

Друштво са ограниченом одговорношћу за емитовање радио програма ПАНДА РАДИО, Кањижа

07-2629/14/16-170 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Радио Соко 97,4

Предузеће за радио и телевизијске активности и услуге ЕМИНЕНТ доо, Љубовија

07-1268/14/16-24 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Victoria

РУМУНСКО УДРУЖЕЊЕ VICTORIA, Вршац

07-2629/14/16-169 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ Пинк

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

07-1873/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-2763/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Телевизија Плус

Предузеће за радио, телевизију и маркетинг ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС доо, Крушевац

07-2629/14/16-175 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ K::CN 1

Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS CABLE NETWORK друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш

07-342/15-15 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Центар 987 98,7

Привредно друштво за консалтинг и послове менаџмента WIDЕ SOLUTIONS доо, Крагујевац

05-541/15-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Санџак ТВ

САНЏАК ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Нови Пазар

07-2629/14/15-167 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ К23

ТЕЛЕВИЗИЈА К23 доо, Суботица

07-2709/14/16-71 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Лазаревац

Јавно предузеће за информисање РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ са потпуном одговорношћу, Лазаревац

07-2629/14/16-176 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Нова Јасеница 87,9

Новинско издавачко предузеће РЕКА НОВА ЈАСЕНИЦА доо, Смедеревска Паланка

07-2629/14/16-174 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Пулс Гроцка 88,7

Предузеће за производњу, трговину и услуге CONTEXT доо, Гроцка

07-2629/14/16-166 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Пинк

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

07-2500/15-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-2503/15-1 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Ваљево два 103,5

Удружење РОМСКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТИЈУ, Ваљево

05-2654/14/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Радио Озон ФМ 98,3

Приватно предузеће за маркетинг и друге услуге у области промета роба и услуга JUTRO PRODUCTION доо, Чачак

07-2629/14/15-111 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ K::CN 1

Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS CABLE NETWORK друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш

07-342/15-9 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Привремено забрана

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-504/15-10 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-504-15-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Оп топ 106,4

Удружење грађана HELPH, Младеновац

03-1214/14/16-9 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Санџак ТВ

САНЏАК ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Нови Пазар

07-2373/14/16-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Београд

07-2624/14/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Пинк

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

07-2623/14/16-3 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима