Навигација

Изречене мере

Опомена

Санџачка ТВ Мрежа

ИНФО ЦЕНТАР доо, Тутин

07-2264/14/16-7 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Радио Соко 97,4

Предузеће за радио и телевизијске активности и услуге ЕМИНЕНТ доо, Љубовија

07-1268/14/15-15 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ Пинк

Предузеће за информисање и маркетинг PINK INTERNACIONAL COMPANY друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

05-584/14-13 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Београд

07-1875/14-8 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-1874/14-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

05-2730/2014 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима