Навигација

Јавни конкурс 2020

Јавни конкурс за предлагање кандитата за именовање чланова Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије" и Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"

Рок за подношење предлога је 12. октобар 2020. године

Листа кандидата за чланове Управног одбора јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ и  јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“

Јaвни кoнкурс зa предлагање кaндидaтa зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине 

Back to top