Навигација

Јавни конкурс за 2018. годину

Јавни конкурс за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса 

Јавни конкурс за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса

последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је до дана 26.06.2018.године

Изјава

Пријава на јавни конкурс

Допуна Јавног конкурса за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса објављена је дана 11.05.2018. године у Службеном гласнику РС, бр. 37.

Након објављивања Допуне Јавног конкурса, последњи рок за подношење пријава на Јавни конкурс је до дана 10. јула 2018. године.

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање радио програма за национално подручје, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса објављена је у "Сл.гласнику РС" број 18/2019

Back to top