Навигација

Листа кандидата за шест чланова УО ЈМУ РТВ

На основу члана 53. Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“, број 102/05) и члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора јавног медијског сервиса („Сл. гласник РС“, број 143/14), Савет Регулаторног тела за електронске медије, објављује

Л И С Т У  К А Н Д И Д А Т А

ЗА ШЕСТ ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ

 „РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“

 

проф. др Радмило В. Тодосијевић, професор универзитета  у пензији

Далибор Бубњевић, дипломирани  економиста

Синиша Бубњевић, дипломирани  економиста

Ненад Симић, дипломирани економиста

Селимир Радуловић, професор књижевности

Марко Ћалић, дипломирани  економиста

Драгана Живковић, дипломирани конзерватор - рестауратор

проф. др Јова Радић, ванредни професор универзитета

мр Тијана Палковљевић Бугарски, историчар уметности

др Момир Самарџић, ванредни професор универзитета

Иван Бенашић, професор југословенске књижевности

Љубиша Николин, дипломирани новинар

Борислав Пупавац, адвокат

Богдан Росић, дипломирани економиста, пензионер

др Марко Шкорић, доцент на универзитету

Иштван Терењи, економиста

Марина Копривица, дипломирани дефектолог - логопед

Александар Комненовић, мастер драмски и аудиовизуелни уметник

Синиша Бокан, професор  универзитета

Валентин Мик, новинар

мр Татјана Марковић, магистар менаџмента

 

Приговори на Листу кандидата,  подносе се Регулаторном телу за електронске медије лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе.

Пријаве са биографијом кандидата налазе се на сајту www.rem.rs

 

Адреса је:

Регулаторно тело за електронске медије

Трг Николе Пашића број 5

11 000 Београд

Е - адреса: office@rem.rs

Телефон: 011/20-28-700

Факс: 011/20-28-745

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 

ГОРАН КАРАЏИЋ