Навигација

Регистар медијских услуга

* Претраживаће се само терестијални пружаоци услуга
Тип пружаоцаБрој дозволе ↓ Назив пружаоца медијске услуге
Кабл/Сат/ИПТВК405

Brainz TV

BRAINZ д.о.о. Београд

Кабл/Сат/ИПТВК406

Тим телевизија

Друштво за радио и дифузију ТИМ РАДИО доо, Прњавор

Кабл/Сат/ИПТВК407

И

Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског програма ТЕЛЕВИЗИЈА ИСТОК 1 доо, Београд

Кабл/Сат/ИПТВК408

Дечија ТВ

FORTUS MEDIA д.о.о. Београд

Decija tv k
Кабл/Сат/ИПТВК409

Music Box Lala TV

MCBOXS доо, Нови Сад

Кабл/Сат/ИПТВК410

TV Mix

MIX MEDIA 2009 д.о.о. Краљево

Mix tv kraljevo
Кабл/Сат/ИПТВК411

Star TV

TV CHANNELS PRODUCTION д.о.о. Београд

Star tv k
Кабл/Сат/ИПТВК412

Super star TV

TV CHANNELS PRODUCTION д.о.о. Београд

Superstar tv k
Кабл/Сат/ИПТВК413

Star plus TV

TV CHANNELS PRODUCTION д.о.о. Београд