Навигација

Одлуке о одузимању дозвола

 

 ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ

ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА ЈЕ

ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ

 

У складу са чланом 80. став 1. Закона о елеконским медијима ималац дозволе не може да буде: 1) Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе; 2) привредно друштво, установа или друго правно лице чија су средства у целини или делом у јавној својини, односно чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; 3) политичка странка

Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

ЈП РТВ Ћуприја, Ћуприја-ТВ Ћуприја

452/2010-1

 1.  

Радио Обреновац д.о.о. Обреновац-Радио Обреновац

301/2008-2

 1.  

РТВ Врњачка бања а.д. Врњачка бања-Радио Врњачка бања

341/2008-2

 1.  

РТВ Врњачка бања а.д. Врњачка бања-ТВ Врњачка бања

159/2008-1

 1.  

Радио Дрина д.о.о.-у стечају, Мали Зворник-Радио Дрина

250/2008-3

 1.  

ЈП Информативни центар Косјерић, Косјерић-Радио Косјерић

240/2008-1

 1.  

ЈП Радио Лесковац, Лесковац-Радио Лесковац

444-2010-5

 1.  

Радио Станица Деспотовац д.о.о. Деспотовац-Радио Деспотовац

220/2008-5

 1.  

ЈП Радио Лазаревац, Лазаревац-Радио Лазаревац

300/2008-2

 1.  

ЈП Радио Пирот, Пирот-Радио Пирот

185/2008

 1.  

ЈП Информативни центар Кикинда, Кикинда-Радио Кикинда

462/2010-1

 1.  

Јавно радиодифузно и ТВ Петровац на Млави, Петровац на Млави-Радио Петровац

327/2008-1

 1.  

Јавно радио-дифузно предузеће Радио Пожаревац, Пожаревац-Радио Пожаревац

466/2010-4

 1.  

ЈП Радио Сечањ, Сечањ-Радио Сечањ

261/2008-1

 

Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

Општина Бачки Петровац, Бачки Петровац-Инфо канал Бачки Петровац

К41

 1.  

РТВ Врњачка бања а.д. у стечају-ВРТ

К87

 1.  

ЈП РТВ Ћуприја, Ћуприја-ТВ Ћуприја

К66

 1.  

ЈП Радио Лесковац, Лесковац-Наша РТВЛ

К181

 

У складу са чланом 88. став 1. дозвола се издаје на период од осам година. (протек периода важења дозволе)

 Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

ЈП Радио Зрењанин, Зрењанин-Радио Зрењанин

70/2007-3

 1.  

Радио Сомбор а.д. Сомбор-Радио Сомбор

73/2007-2

 1.  

Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће Реч радника са п.о. Алексинац-ТВ Алт

78/2008-3

 1.  

Телевизија Блаце доо, Блаце-ТВ Блаце

79/2008-2

 1.  

Установа центар културе босилеград, Босилеград-ТВ Босилеград

80/2008

 1.  

Јавно предузеће Бела Паланка, Бела Паланка-Радио Бела Паланка

171/2008-3

 1.  

РТВ Алди д.о.о. Прешево-Радио Алди 95,9

186/2008-3

 1.  

Визија д.о.о. Нови Пазар-Радио АС Нови Пазар

194/2008-3

 1.  

Беоцедип д.о.о. Београд-Радио Стари Рас

199/2008-3

 1.  

Пек-тон д.о.о. Кучево-Радио Звижд

208/2008

 1.  

РТВ Сокобања а.д. Ниш-Радио Сокобања 90,5

211/2008-2

 1.  

Радио 216 д.о.о. Банатско Карађорђево-Радио 216

262/2008-2

 1.  

Културни центар Општине Беочин, Беочин-Радио Беочин

266/2008

 1.  

Установа за културу, образовање и информисање културно информативни центар Младост, Футог-Радио Футог

267/2008-1

 1.  

Установа за културу, образовање и информисање културно-информативни центар, Кисач-Радио Кисач

269/2008-1

 1.  

Радио Телевизијска установа Ресава-Свител д.о.о. Свилајнац-Радио Ресава

336/2008-2

 1.  

Радио Лим д.о.о. Прибој-Радио Лим

345/2008-3

 1.  

Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Пландиште-Радио Марија Баната

370/2008-1

 1.  

Културно информативни центар Лукијан Мушицки, Темерин-Радио Темерин

403/2008

 1.  

Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Лесковац-Радио Марија Лесковац

182/2008-1

 1.  

Радиодифузно предузеће Спектри Јетон Исмали и ортаци о.д. Бујановац-ТВ Спектри

406/2009-2

 1.  

ЈИП Радио телевизија Бачка Паланка, Бачка Паланка-ТВ Бап

415/2009-2

 

У складу са чланом 89. став 1. тачка 1 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више не намерава да пружа медијску услугу

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

Broadcasting Media Group d.o.o. Arilje-Play FM radio

501/2012-4

 1.  

Центар за бошњачке студије ЦБС, Тутин-Бошњачки радио

202/2008

 1.  

Телевизија С д.о.о. Београд-ТВ С

409/2009

 1.  

Soko Group d.o.o. Beograd-Radio Sky

398/2008-1

 1.  

Српска православна црква-Епархија Врањска, Врање-Радио Искон

287/2008-1

 1.  

ЈП Параћин, Параћин-Радио Параћин

230/2008-1

 1.  

Пек-Тон д.о.о. Кучево-ТВ Звижд

100/2008

 1.  

ЈП Радио Ћићевац, Ћићевац-Радио Ћићевац

312/2008

 1.  

ЈП Радио Нови Бечеј, Нови Бечеј-Радио Нови Бечеј

259/2008-1

 1.  

Дом културе Бабушница, Бабушница-Радио Бабушница

170/2008-1

 1.  

Руф д.о.о. Петровац на Млави-Радио Кучево

207/2008-1

 1.  

Jet-Company д.о.о. Кикинда-Радио ВК

68/2007-8

 1.  

Jet-Company д.о.о. Кикинда-ТВ ВК

165/2008-9

 1.  

Happy K.televizija d.o.o. Beograd-Happy K.TV

3-2/2006-8

 

   Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

СЗР Ник систем телекомуникавије Никола Латић пр, Нови Сад-НБ Инфо канал

К109

 1.  

Dunav film d.o.o. Beograd-Feelmax

К106

 1.  

Dunav film d.o.o. Beograd-Feelmax junior

К107

 1.  

Obrazovna kulturna ustanova Cnesa, Knjaževac-Info TV Cnesa

К40

 1.  

Културно спортски клуб, Чајетина-ТВ Чајетина

К44

 1.  

Advantec group d.o.o. Beograd-High one

К185

 1.  

Euro Alfa Export-import d.o.o. Subotica-TV SU city

К146

 1.  

Удружење НВО пулс, Шилово-ТВ Пулс

К191

 1.  

РТВ Смедерево д.о.о. Смедерево-ТВ Смедерево

К36

 1.  

Удружење Зелена телевизија, Краљево-Media TV

К114

 1.  

ЈП ТВ Љиг-у ликвидацији, Љиг-ТВ Љиг

К152

 1.  

Art marketing TV d.o.o. Beograd-Art kanal

К145

 1.  

Б92 а.д. Београд-Б92 инфо

К1

 1.  

РТВ Мајданпек д.о.о. Мајданпек-ТВ Мајндапек

К101

 

У складу са чланом 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако је пружалац медијске услуге, прекинуо пружање медијске услуге у трајању дужем од 30 дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим ако је до прекида дошло због више силе

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

Гружамедија д.о.о. Кнић-Радио Гружа 95,4

458/2010-2

 1.  

РТВ Младеновац д.о.о. Младеновац-Радио Младеновац

213/2008-3

 1.  

ТВ Метрополис д.о.о. Београд-М Моја ТВ

15/2006-9

 1.  

Акционарско друштво Тимочка телевизија и радио, Зајечар-Тимочка ТВ

40/2007-10

 1.  

ЈИП РТВ Бачка Паланка, Бачка Паланка-Радио Бап 95,1

377-1/2008-2

 1.  

РТВ Царичин град доо, Лебане-ТВ Царичин град

519/2014-1

 1.  

Фондација Мозаик за развој културе и неговања традиције Мађара у дијспори на територији АП Војводине, Нови Сад-ТВ Мозаик

166-2/2008-6

 
 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор-ТВ Среће

К32/1

 1.  

MHC Televizija d.o.o. Beograd-MHC TV

K(I)43/2

 1.  

Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац-Цинк инфо

К123

 1.  

Удружење Наша Жупа, Александровац-Наша ТВ Жупа

К126

 1.  

RTV Avax d.o.o. Lazarevac-u likvidaciji-RTV Avax

К97

 

У складу са чланом 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац ни у накнадном примереном року не измири обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

Lady Lena d.o.o. Žitorađa-Radio Ad Herccullem

290/2008-2

 1.  

Река Нова Јасеница д.о.о. Смедеревска Паланка-Радио Нова Јасеница

440/2009

 1.  

Спектар експорт и маркетинг д.о.о. Сомбор-ТВ Спектар

168/2008-4

 1.  

ЈП Врбас, Врбас-ТВ Бачка

144/2008-2

 1.  

ЈП Врбас, Врбас-Радио Врбас

75/2007-3

 1.  

Мрежа 3 д.о.о. Београд-Мрежа 3

513/2013-3

 1.  

Мрежа 3 д.о.о. Београд-ТВ канал 3

512/2013-3

 1.  

Радио телевизија Сокобања а.д. Ниш-ТВ Соко

104/2008-3

 1.  

РТВ Царичин град д.о.о. Београд-Радио Царичин град

503/2012

 1.  

Радио Ђердап а.д. Кладово-Радио Ђердап

291/2008-1

 1.  

РТВ-Панонија д.о.о. Нови Сад-ТВ Панонија

53/2007-10

 1.  

Тимочка телевизија и радио а.д. Зајечар-Тимочки радио

60/2007-8

 

 Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

Mcboxs d.o.o. Novi Sad-Music Box TV

К129

 1.  

Тимочка телевизија и радио а.д. Зајечар-Best Music

К147

 1.  

Тимочка телевизија и радио а.д. Зајечар-Тимочка ТВ

К59-1

 1.  

Божидар Ивковић пр, Студио за производњу и дистибуцију радио и ТВ пограма лаки стрес-ТВ Лаки

К112

 1.  

Радио телевизија Четири С д.о.о. Бојник-ТВ С

К60

 1.  

Цвијета Јовановић пр агенција за производњу и емитовање радијског и телевизијског програма Зенит, Кула-ТВ Кула

К115-1

 

У складу са чланом 89. став 2. Закона о електронским медијима издата дозвола престаје да важи престанком физичког или правног лица које је ималац дозволе

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

Радио 019 Иван Матић пр, Неготин-Радио 019

294/2008-9

 1.  

Душанка Милошевић предузетник, радио и телевизијске активности Глас Пчиње, Трговиште- Радио Дуга М

497/2011

 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

Импе Пастор ПР агенција за производњу и емитовање телевизијског програма Тиса, Бечеј-Тиса инфо канал

К183

 

У складу са чланом 99. Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи уколико регулаторно тело надлежно за област електронских комуникација, односно оператор мултиплекса повуче образац за коришћење радио фреквенције односно раскине уговор

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

Rumunsko udruženje Viktoria, Vršac-Radio Victoria

374/2008-2

 1.  

РТВ Девић плус д.о.о. Смедеревска Паланка-ТВ Девић

410/2009-1

 1.  

Иди Нинчић д.о.о. Пријепоље-Радио Иди

498/2011

 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 1) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер у писаној форми обавести Агенцију да више не намерава да емитује програм

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

РТВ М д.о.о. Сремска Митровица-РТВ М

142/2008

 1.  

Арновљев Слободан и ортак Нови Кнежевац-Радио City NK

368/2008

 1.  

ЈП Радио телевизија Крагујевац-ТВ Крагујевац

154/2008

 1.  

Подриње а.д. Лозница-ТВ Подриње

163/2008

 1.  

ЈП Радио Лесковац, Лесковац-Радио Лесковац

180/2008

 1.  

РТВ 5 д.о.о. Ниш-ТВ 5

90/2008

 1.  

Media System d.o.o. Pojate-Top radio

332/2008

 1.  

Акционарско друштво радио-телевизија Крајина, Неготин-ТВ Крајина

103/2008

 1.  

ЈП Радио телевизија Крагујевац, Крагујевац-Радио Крагујевац

319/2008

 1.  

ЈП Радио Пожаревац, Пожаревац-Радио Пожаревац

330/2008

 1.  

Радио телевизија Пахуљица д.о.о. Златибор-ТВ Пахуљица

125/2008

 1.  

Геџа-Петрол д.о.о, Неготин-Радио 501

209/2008

 1.  

Радио телевизија Станком д.о.о, Београд-ТВ Станком

105/2008

 1.  

Радио телевизија Четири С д.о.о. Бојник-Радио 4 С

173/2008-1

 1.  

Мостинфо д.о.о. Куршумлија-ТВ Мост инфо

84/2008

 1.  

Мостнет РТВ д.о.о. Прокупље-Радио Мостнет

284/2008

 1.  

Удружење грађана Разум, Ниш-ТВ Оxyген

447/2010

 1.  

Radio Prick Dragan Mitkić preduzetnik. Gredlica-Radio Prik

177/2008-1

 1.  

Телевизија Православне епархије жичке Логос, Трстеник-Радио Логос

339/2008

 1.  

D.o.o.Istok company, Salaš-Televizija Istok

106/2008-2

 1.  

Линкс д.о.о. Пријепоље-Радио 033

346/2008-1

 1.  

ЈП Радио и телевизија Трстеник са п.о. Трстеник-ТВ Трстеник

436/2009-3

 

 Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

Фолк диск д.о.о. Салаш-Фолк диск ТВ

К68

 1.  

ТВ Чачак" а.д. Чачак у стечају-ТВ Чачак

К65

 1.  

Телевизија БГД д.о.о. Београд-ТВ БГД

К95

 1.  

HDV d.o.o. Novi Sad-HD Music

К99

 1.  

Naxi d.o.o. Novi Beograd-Naxi radio

К128

 1.  

Studio Moderna d.o.o. Novi Sad-Top shop TV

К5

 1.  

Сат ДМ плус ТВ д.о.о. Пожаревац-ДМ САТ

К20

 1.  

Radio Omega d.o.o. Bačka Topola-TV Media System

К30

 1.  

Струјини ТВ Канал Д д.о.о. Београд-ТВ Канал Д

К2

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink 2

К130

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink&Roll

К169

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink 3

К154

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action 2

К155

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action 3

К170

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Action

К116

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Extra

К131

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Family

К16

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Fashion

К135

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Films

К17

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Folk 2

К171

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Folk

К132

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Live

К137

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies 2

К164

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies 3

К165

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Movies

К18

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 2

К148

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 3

К166

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Nostalgie

К136

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Plus

К133

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Premium

К150

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Reality

К149

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Soap

К172

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink World

К134

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Zabava

К138

 1.  

Impres d.o.o. Bačka Topola-TV Trend

К45

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Kids

К15

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music

К14

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Bravo Music

К159

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Comedy

К156

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Grand 1

К158

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 4

К157

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Music 5

К161

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Western

К163

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pinkpedija

К160

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Horor

К162

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Classic

К167

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Style

К168

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica

К173

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 2

К174

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 3

К175

 1.  

Pink International Company d.o.o. Beograd-Pink Erotica 4

К176

 1.  

TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd-IQS Life

К108

 1.  

Телевизија С д.о.о. Београд-ТВ С

К81

 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 3) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у складу са одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација, поништи издату дозволу за радиодифузну станицу због наступања неког од разлога предвиђених тим законом

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

ЈП Штампа, радио и филм-у ликвидацији, Бор-Радио Бор

61/2007-2

 1.  

Карловачка радиотелевизија д.о.о. Сремски Карловци-Карловачки радио

273/2008

 1.  

Епархија бачка Српске православне цркве, Нови Сад-Телевизија Беседа

139/2008-1

 1.  

Телевизија православне Епархије Жичке Логос, Трстеник-ТВ Логос

158/2008-1

 1.  

Мипос д.о.о. Београд-МИП Радио

22/2006-3

 1.  

Bubonja Junior d.o.o. Ljig-Bubonja radio

426/2009

 1.  

Салдо Лидија Станковић предузетник, Ниш-Радио Салдо

439/2009-1

 

У складу са чланом 61. став 1. тачка 4) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер није започео емитовање програма у прописаном року

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

Радио Дунавац Драгиша Живановић предузетник, Голубац-Радио Дунавац

1812/09

 1.  

Delta Media d.o.o. Pančevo-Antena radio

913/08

 1.  

Акционарско друштво радио-телевизија Крајина, Неготин-ТВ Крајина

1728/09

 
У складу са чланом 61. став 1. тачка 6) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на који је издата ако је емитер без оправданог разлога, прекинуо емитовање програма у трајању дужем од 30 дана или 60 дана са прекидима у току календарске године
 

Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

TV-Studio Spectrum d.o.o. Lazarevac-TV Spectrum

К83/1

 
У складу са чланом 61 .став 1. тачка 8) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер непоштује услове предвиђене дозволом за емитовање програма
 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

MHC Televizija d.o.o, Beograd-MHC TV

К43/1-1

 
У складу са чланом 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер, и поред изречене опомене у писаној форми, не измири обавезу плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма
 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

Holding komapnija Interspeed a.d. Beograd-TV Plus

16/2006

 1.  

Регионални ТВ центар Суботица д.о.о. Суботица-ТВ Супер

11/2006-1

 1.  

Фијенс д.о.о. Нови Сад-огранак ТВ Јесењин, Нови Сад-ТВ Јесењин

55/2007

 1.  

СОС канал д.о.о. Београд-ТВ СОС

14/2006-1

 1.  

Art Television-kanal kulture d.o.o. Beograd-TV Art

12/2006

 1.  

Перица д.о.о. експорт-импорт, Јагодина-ТВ К-21

114/2008

 1.  

Мултимедијални интернет центар до.о. Ваљево-ТВ Марш

130/2008

 1.  

Media NS d.o.o. Novi Sad-TV NS Plus

137/2008

 1.  

Ластавица д.о.о. Крушевац-ТВ Ластавица

118/2008

 1.  

Brazda Group d.o.o, Novi Sad-TV Hypo

141/2008

 1.  

Радио телевизија ВГ-4 д.о.о. Књажевац-ТВ ВГ- 4

99/2008

 1.  

Еминент д.о.о. Љубовија-ТВ Љубовија

128/2008

 1.  

Тануки д.о.о. Пирот-ТВ Тануки

92/2008

 1.  

Пановизија д.о.о, Вршац-ТВ Пановизија

135/2008-1

 1.  

Fast radio d.o.o. Niš-Fast radio

282/2008

 1.  

Радио-телевизија Крајина а.д. Неготин-Радио Крајина

145/2008

 1.  

Белпос д.о.о. Владимирци-ТВ Алканик

147/2008

 1.  

Radio televizija Valjevo Kronik d.o.o. Valjevo-TV Cronic

164/2008

 1.  

Радио Позитив д.о.о. Јагодина-Радио Позитив

224/2008

 1.  

Радио телевизија Јасеница а.д. Смедеревска Паланка-Радио Јасеница

231/2008-1

 1.  

Радио телевизија ВГ-4 д.о.о. Књажевац-Радио ВГ- 4

292/2008

 1.  

К.Т.Л д.о.о. Лозница-ТВ КТЛ

162/2008

 1.  

Enter game group-u stečaju d.o.o. Beograd-TV Enter

13/2006-2

 1.  

Топ 3 д.о.о. Прокупље-ТВ Топ 3

405/2009

 1.  

Протокол д.о.о. Лесковац-ТВ Протокол К-1

449/2010

 1.  

Телевизија Јерина о.д. Смедерево-ТВ Јерина

437/2009

 1.  

Радио телевизија 34М д.о.о. Крагујевац-TV In

155/2008

 1.  

Јабучје д.о.о. Љубовија-Радио Туп Туп

247/2008

 1.  

Телевизија Европа д.о.о. Ћуприја-ТВ Европа

453/2010

 
 1.  

Петкан кан д.о.о. Петровац на Млави-Радио Кан

404/2008

 1.  

Независна телевизија ТВ 017 д.о.о. Врање-ТВ 017

96/2008

 1.  

TV Studio Spectrum d.o.o. Lazarevac-TV Spectrum

451/2010-1

 1.  

Телевизија Грм д.о.о. Горњи Милановац-ТВ Грм

113/2008-1

 1.  

РТВ 5 д.о.о. Ниш-Радио Петица

280/2008-2

 1.  

Радио Опанак д.о.о. Мионица-Радио Опанак

251/2008

 1.  

РТВ М плус д.о.о. Младеновац-Радио М плус

214/2008

 1.  

РТВ 5 д.о.о. Ниш-ТВ 5

441/2010-1

 1.  

Алфа продукција д.о.о. Ужице-ТВ Алфа

127/2008

 1.  

ТВ Чачак а.д. Чачак-ТВ Чачак

47/2007-2

 1.  

Top FM team 013 d.o.o. Plandište-Radio 013 FM

371/2008

 1.  

ТВ Авала д.о.о. Београд-ТВ Авала

1/2006-9

 1.  

Vinex levački grozd, d.o.o. Rekovac-Radio Vinex

471/2011

 1.  

Радио телевизија Зона д.о.о, Ниш-ТВ Зона

36/2007-1

 1.  

Банкер д.о.о. Ниш-ТВ Банкер

88/2008

 1.  

Тануки д.о.о. Пирот-Радио Тануки

183/2008-2

 1.  

Фијенс д.о.о. у стечају, Нови Сад-Радио Јесењин

390/2008

 1.  

Студио д.о.о. Лесковац-ТВ Студио

448/2010

 1.  

Holding komapnija Interspeed a.d. Beograd-u stečaju-RadioFokus

9/2006-2

 1.  

Spektar plus о.д. Трговиште-Радио Трговиште

286/2008

 1.  

Радио Галеб д.о.о. Велико Градиште-Радио Галеб

295/2008-1

 1.  

FreeRadio Link d.o.o. Niš-Радио 95,6

278/2008

 1.  

РТВ Младеновац д.о.о. Младеновац-ТВ Младеновац

152/2008-2

 1.  

Lewis taxi d.o.o. Čačak-Radio Trubа

499/2012

 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

Палма ЛТД д.о.о. Београд-ТВ Палма

К7

 1.  

Top Music Media d.o.o. Veliki Radinci-Top Music

К22

 1.  

Павловић СЈ д.о.о. Крепољин-ТВ АС

К12

 1.  

RED 9 d.o.o. Subotica-TV Red 9

К38

 1.  

Антена Сат-Вршац д.о.о. Вршац-ТВ Антена Сат

К113

 1.  

Радио телевизија Зона д.о.о. Ниш-ТВ Зона

К55

 1.  

МТС-Моја ТВ станица д.о.о. Београд-ТВ МТС

К39

 1.  

Televizija Club Inn d.o.o. Požarevac-ТВ 012

К96

 1.  

Ресава-Свител д.о.о. Свилајнац-ТВ СВИ-ТЕЛ

К9

 1.  

Радио телевизија Флеш д.о.о. Аранђеловац-ТВ Флеш

К28

 1.  

Радио телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. Краљево-ТВ Краљево

К75

 1.  

Независна ТВ 017 д.о.о. Врање-ТВ 017

К61

 1.  

Клисура продукција д.о.о. Грделица-ТВ Клисура

К74

 1.  

Унија Плус д.о.о. Апатин-ТВ 025 Инфо

К98

 
У складу са чланом 41. став 1. Закона о радиодифузији престаје да важи дозвола за емитовање програма због престанка постојања правног лица
 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге путем јавног конкурса

Број дозволе

 1.  

City radio d.o.o. Beograd-City radio

29/2006-1

 1.  

Оп-топ Илић Томислав и други о.д. Топола-Радио Оп-топ

233/2008

 1.  

Idealle Team d.o.o. Lebane-Radio Idealle Team

178/2008

 1.  

Idealle Team d.o.o. Lebane-TV Ideal

86/2008

 1.  

Јединство а.д. Нови Пазар-ТВ Јединство

39/2007-2

 1.  

Лукс д.о.о. Смедерево-Радио Лукс

334/2008

 1.  

Горлат д.о.о. Нови Пазар-Радио Мозаик

195/2008-2

 1.  

Elektrometal-elektronic d.o.o. Knjaževac-Radio EM

431/2009

 1.  

Р-24 д.о.о. Београд-ТВ 24

408/2009

 1.  

Ластавица д.о.о. Крушевац-Радио Ластавица

325/2008-1

 1.  

Radio Džoker d.o.o. Velika Plana-Radio Joker

422/2009-1

 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

Art Television-kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o.-u stečaju, Beograd-ART TV

К6

 1.  

Агенција за пропаганду Тиса-Инфо канал Пастор Ласло предузетник, Бечеј-Тиса Инфо Канал

К23

 
У складу са чланом 40 Закона о радиофифузији
 

  Р.бр.

Пружалац медијске услуге на захтев

Број дозволе

 1.  

YU Eco d.o.o. Subotica-TV YU Eco

К89