Навигација

378. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 378. ванредне седнице Савета одржане 12.05.2020. године

  1. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк у емисијама „Свитање“, „Ново јутро“, „Национални дневник“, програмима вести и специјалним емисијама посвећеним пандемији COVID 19, приказаних у периоду од 14. до 23. априла 2020. године и доношење одлуке;
  2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге Happy TV д.о.о. Београд - Happy TV у емисији „Добро јутро, Србијо“ дана 18.04.2020. године и доношење одлуке;
  3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског садржају емитованог на програму пружаоца медијске услуге услуге Happy TV д.о.о. Београд - Happy TV у емисија „Голи живот“ дана 23.04.2020. године и доношење одлуке;
  4. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд - Toxic RAP, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
  5. Разматрање захтева и доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Toxic television Network д.о.о., Београд - Toxic Folk, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
  6. Информација о пресуди Врховног касационог суда Узп бр. 322/19 од 28.02.2020. године донетој по захтеву за преиспитивање судске одлуке коју је поднео пружалац медијске услуге Д.о.о. Канал 9 за маркетинг, радио и ТВ, Нови Сад, против пресуде Управног суда, Одељење у Новом Саду III-7 У. 9719/19 (15) од 13.08.2019. године којом је одбијена његова тужба поднета ради поништења решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 02-445/15-35 од 28.04.2015. године

Записник са 378. ванредне седнице

Back to top