Навигација

399. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 399. ванредне седнице Савета одржане 21.06.2021. године

 1. Разматрање Извештаја Финансијске службе о утврђивању вишка прихода над расходима Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину и доношење одлуке;
 2. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 3. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Б92 д.о.о., Београд – ТВ Б92, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 4. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Пирот д.о.о., Пирот – ТВ Пирот, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Шумадија д.о.о.. Аранђеловац – РТВ Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за април 2021. године;
 8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за мај 2021. године;
 9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези осме епизоде серије „Калкански кругови“ емитоване у програму Јавна медијска установа Радио Телевизија Србије, Београд – РТС и доношење одлуке;
 10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са објављивањем мере изречене ПМУ Радио Новости д.о.о., Београд - Радио Новости 104,7;
 11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са објављивањем мере изречене Клик-Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 плус;
 12. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Jutro production д.о.о., Чачак – Радио Озон ФМ 98,3 због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 13. Доношење одлуке о одузимању дозволе Радио Барајево д.о.о. – у принудној ликвидацији - Радио Барајево 105,9 пре истека времена на које је издата, због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима;
 14. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Trailer Channel, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 15. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о. Београд – Kitchen TV;
 16. Разматрање захтева SMBG d.o.o., Београд – Skymusic entertainment/SE о издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 17. Разматрање захтева ХАХАХА Данијел Јовановић пр Снимање и издавање звучних записа и музике, Темерин за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 18. Разматрање захтева o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Наша визија д.о.о., Београд – Наша визија, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке; 05-2247/20
 19. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за ПМУ Телевизија Фрушка гора Београд - ТВ Фрушка гора, сходно члану 36. Закона о електронским медијима;
 20. Извештај са саветовања за правнике и економисте одржаног у организацији удружења Центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој „Реформатор“ у периоду од 28. - 31. маја 2021. године у Врњачкој Бањи у са темом „Новине у раду и отклањање потешкоћа у примени прописа“.

Записник са 399. ванредне седнице

Back to top