Навигација

232.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 232. редовне седнице Савета одржане 22.10.2021. године

 1. Усвајање Записника са 231. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 13. јула 2021. године; Записника са 401. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 29. јула 2021. године; Записника са 402. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 28. августа 2021. године; Записника са 403. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 03. септембра 2021. године, Записника са 404. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 09. септембра 2021. године и Записника са 405. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 01. октобра 2021. године;
 2. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима покренутим против ПМУ Круна д.о.о, Јежевица – Радио Гуча 87,7 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге;
 3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима покренутим против ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – Радио Круна 89,6 у вези са уоченом повредом услова који су садржани у дозволи за пружање медијске услуге пружаоца медијске услуге;
 4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Удружење грађана Ластавица, Крушевац – Спортска ТВ, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Јосип Швец пр рекламна агенција Бапнет, Бачка Паланка – Бапнет, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Trailer Channel, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – ТВ Сантос;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона Плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 10. Разматрање молбе ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, за одлагање рока плаћања дуга насталог по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 11. Разматрање молбе ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљевo - КА ТВ за одлагање рока плаћања дуга насталог по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 12. Разматрање молбе ПМУ Nova.rs Television д.о.о., Београд-у стечају – Nova.rs-kabal за одлагање рока плаћања дуга насталог по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 13. Разматрање молбе ПМУ Штампа, радио и филм д.о.о., Бор – ТВ Бор за одлагање рока плаћања дуга насталог по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 14. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., Aпатин – ТВ Апатин-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 15. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 16. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ GMC trade д.о.о., Лазаревац – TV Gem-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 17. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 18. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – Исток 1-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 19. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ  Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 20. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 21. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – ТВ НТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 22. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 23. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ TV Super-Sat Communication д.о.о., Београд – ТВ Супер Сат-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 24. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о., Београд – Звезда ТВ-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 25. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија Телемарк-кабал, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 26. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – Gem Naxi radio 92,0, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 27. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Чачак д.о.о., Чачак – Радио Чачак 103,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 28. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Медвеђа д.о.о., Медвеђа – Радио Медвеђа 96,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 29. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ИБМ д.о.о., Краљево – Радио Naxi М 102, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 30. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – Радио Нова 90,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 31. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус 87,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 32. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Информативни центар д.о.о., Прибој - ТВ Прибој, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 33. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о., Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 34. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 35. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 36. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – Телевизија Телемарк, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 37. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 38. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Belle Amie, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 39. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Цариброд д.о.о., Димитровград – ТВ Цариброд, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 40. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 41. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 42. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Голија д.о.о., Ивањица – ТВ Голија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 43. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 44. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 45. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 46. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – ТВ Нова, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 47. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Pi Canal d.о.о., Пирот – TV PI Kanal, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 48. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 49. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 50. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Софтић д.о.о. из Тутина – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 51. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Fajterco д.о.о., Београд- Fajter (F1), сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 52. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Телевизија Исток 1 д.о.о., Београд – Исток 1, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 53. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима) и доношење одлуке;
 54. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Атом-зона д.о.о. Београд-Земун– Радио Зона 96,0, сходно одредби из члана 89. тачка 11) Закона о електронским медијима) и доношење одлуке;
 55. Разматрање захтева ПМУ Moto Boem Trans д.о.о., Неготин - ТВ Транс за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 56. Разматрање захтева ПМУ Red Media Group д.о.о., Београд - Red radio 93,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке
 57. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Банкер д.о.о., Ниш – Naxi Banker radio 98,3 и доношење одлуке;
 58. Разматрање пријаве Јелисавке Милошевић поднете против ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд – Прва због емисије „Досије“ емитоване дана 29.09.2021. године и доношење одлуке;
 59. Разматрање приговора Палма ЛТД д.о.о., Београд – ТВ Палма изјављеног на решење Савета Регулатора бр. 513/06 од 01.07.2006. године и доношење одлуке у поновљеном поступку (по пресуди Управног суда);
 60. Разматрање приговора Палма ЛТД д.о.о., Београд – ТВ Палма изјављеног на решење Савета Регулатора бр. 607-1/07 од 21. јуна 2007. године и доношење одлуке у поновљеном поступку (пресуда Управног суда 26 У 15863/16);
 61. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе за пружање медијске услуге бр. К196-1 од 17.12.2014. године издате TV Info Puls д.о.о., Врање – Puls, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 62. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању варијабилног дела зарада запосленима на руководећим радним местима до укупно одобреног повећања после добијања сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину од стране Народне скупштине Републике Србије;
 63. Разматрање Извештаја Радне групе за финансијско управљање и контролу у Регулаторном телу за електронске медије о усвајању Стратегије управљања ризицима и доношење одлуке;
 64. Предлог за расподелу средстава резерви по финансијском плану за 2021. годину
 65. Предлог доношења одлуке о измени плана набавки за 2021. годину на које се закон не примењује; 
 66. Разматрање извештаја Правне службе о допуни Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије број 05-2344/20/21-1 од 11.01.2021. године и доношење одлуке;
 67. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд – Super Star TV за давање сагласности за промену идентификационог знака, сходно члану 49. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 68. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena Channels Group д.o.o., Београд – Arena Premium 1, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 69. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena Channels Group д.o.o., Београд – Arena Premium 2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 70. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena Channels Group д.o.o., Београд – Arena Premium 3, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 71. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге ПМУ On line TV prodaja д.о.о., Београд- B1;
 72. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе за пружање медијске услуге ПМУ  Телевизија спорта и здравља Сос Канал Плус д.о.о., Београд – ТВ Сос Канал Плус, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 73. Разно.

Записник са 232. редовне седнице

Back to top