Навигација

407. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 407. ванредне седнице Савета одржане 18.11.2021. године

 1. Разматрање захтевa ПМУ Јасмина Радисављевић пр агенција за емитовање радио програма Радио Аморе, Јагодина – Radio Naxi Аморе 107,4 за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 2. Разматрање захтева ПМУ Istok Company д.о.о., Салаш - Телевизија Исток за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 3. Разматрање захтева ПМУ Радио и Телевизија Трстеник д.о.о., Трстеник - ТВ Трстеник за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 4. Разматрање захтева ПМУ Радио Стил д.о.о., Костолац - Радио Стил 90,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 5. Разматрање захтеву ПМУ Удружење РТВ БУМ018, Ниш - Радио Бум 018 99,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 6. Разматрање и одлучивање о захтеву ПМУ Студио д.о.о., Лесковац - ТВ Студио за проверу података наведених у Привременом решењу Савета Регулаторног тела за електронске медије КН/177-1265/17/21-1 од 27.04.2021. године и доношење одлуке;
 7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Инсајдер продукција д.о.о., Београд - Инсајдер ТВ канал;
 8. Разматрање захтева UNA World д.о.о., Београд – UNA о издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 9. Разматрање захтева Радио станица РТВ Кучево д.о.о., Кучево за упис у Регистар медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем-кабал, кабал, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ GMC Trade д.о.о., Лазаревац – Gem Naxi radio 92,0, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ТВ Лесковац а.д., Лесковац - ТВ Лесковац, сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Разматрање захтева ПМУ Друштво за очување културе и развој уметности Наиса, Ниш – Радио Ниш за брисање из Регистара медијских услуга, сходно члану 86. став 3. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 15. Разматрање пријаве ПМУ Радио Срем д.о.о., Рума - Радио Срем 102,7 за давање сагласности на планирану промену власничке структуре и доношење одлуке;
 16. Разматрање пријавe ПМУ HIFI д.о.о., Београд за давање сагласности на планирану промену власничке структуре и доношење одлуке;
 17. Разматрање приговора Раше Недељкова, Београд, број 07-785/20-4 од 26.06.2020. године, и доношење одлуке;
 18.  Давање мишљења на План за праћење и примену Препорука Уједињених нација са Предлогом закључка и образложењем;
 19. Информација о достављању Записника са седнице УО РТВ, Записника са ванседничног одлучивања УО РТВ и Извештаја о раду УО РТВ за 2020. годину;
 20. Извештај са регионалне конференције регулаторних тела за електронске медије: „Улога регулаторних тела у новим медијским концепцијама - ревидирана Директива о аудиовизуелним медијским услугама“ (JUFREX 2), одржане у периоду 9-10. септембра 2021. године у Будви (Црна Гора);
 21. Информација о 21. пленарној седници Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА) одржаној у Цавтату од 10. до 12. октобра 2021. године;

Записник са 407. ванредне седнице

Back to top