Навигација

413. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 412. ванредне седнице Савета одржане 11.02.2022. године

  1. Разматрање мишљења Министарства културе и информисања број 110-00-012/2022-04 од 10. фебруара 2022. године и утврђивање коначног текста Правилника о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне кампање;
  2. Разматрање захтева Media-Invent д.о.о., Нови Сад за давање препоруке за бесплатно приказивање ТВ спота о монографији „Хероји и неимари“ и доношење одлуке;
  3. Разматрање захтева ПМУ Поможимо се Војводино цивилно удружење, Кањижа за брисање из Регистара медијских услуга, сходно члану 86. став 3. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  4. Информација о достављању Записника са 216., 217. и 218. седнице УО РТВ, Плана пословања РТВ за 2022. године, Финансијског извештаја, Записника са ванседничног изјашњавања УО РТВ и Плана пословања за 2022. годину са првом изменом;

Записник са 413. ванредне седнице

Back to top