Навигација

235.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 235. редовне седнице Савета одржане 30.03.2022. године

 1. Усвајање Записника са седница Савета Регулатора, 234. редовне седнице одржане 03.03.2022. године; 419. ванредне седнице одржане 08.03.2022. године; 420. ванредне седнице одржане 15.03.2022. године; 421. ванредне седнице одржане 23.03.2022. године; 422. ванредне седнице одржане 24.03.2022. године
 2. Разматрање Финансијских извештаја, Напомена и Извештаја ревизора по завршном рачуну за 2021. годину Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке;
 3. Разматрање Извештаја о реализацији Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину и доношење одлуке;
 4. Разматрање Извештаја о раду Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину и доношење одлуке;
 5. Доношење одлуке по расписаном Јавном конкурсу за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког, односно аналогног преноса за подручје региона Рр 20 (Сомбор, Апатин), објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, број 80/21;
 6. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио 96 плус д.о.о., Београд - Радио 96 97,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Бисер д.о.о., Пожаревац - Радио Бисер Плус 92,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ RTV City д.о.о., Уб – Радио City Ub 92,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 9. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Press company д.о.о., Дољевац – Радио Копријан 94,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 10. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Панда радио д.о.о., Кањижа – Радио Панда 103,5, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 11. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Ваљево д.о.о., Београд - Радио Ваљево 95,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 12. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Рефреф д.о.о., Нови Пазар - Радио Рефреф 105,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 13. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 14. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик Комерц д.о.о., Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 15. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија спорта и здравља Сос канал плус д.о.о., Београд – ТВ Сос канал плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 16. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Сунце д.о.о., Аранђеловац – ТВ Сунце, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 17. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниш – Зона плус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 18. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка – РТВ Бап-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 19. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Шумадија д.о.о., Аранђеловац – ТВ Шумадија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 20. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Лесковац д.о.о., Лесковац – ТВ Лесковац-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 21. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ М о.д., Врање – Tелевизија Фокус-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 22. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Апатин д.о.о., Апатин – ТВ Апатин-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 23. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Делта телевизија д.о.о., Нови Сад – ТВ Делта, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 24. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Клик-Комерц д.о.о., Горњи Милановац – TВ Инфо 24 плус-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 25. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Лесковац д.о.о., Лесковац - ТВ Лесковац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 26. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево – TV MIX-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 27. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – TВ Нова-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 28. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 29. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – TВ Сантос-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 30. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање – TВ Врање-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 31. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија В 5 д.о.о., Ваљево – В 5-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 32. Разматрање захтева No Limit Media д.о.о., Београд – LH TV за издавање дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 33. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са спотом емитовањим дана 12.02.2022. године у програму ПМУ Санџак Телевизија д.о.о., Нови Пазар – ТВ Пештер и доношење одлуке;
 34. Разматрање захтева Red Media Group д.о.о., Београд - Ред радио 93,7 за промену програмског елабората и доношење одлуке;
 35. Разматрање захтева ПМУ Привредно друштво Радио-Телевизија Крагујевац д.о.о., Крагујевац - ТВ Крагујевац-кабл за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 36. Разматрање захтева ПМУ GMC-Trade д.о.о., Лазаревац - Gem Naxi radio 92,0, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 37. Разматрање Извештајa о надзору ПМУ током изборне кампање за председничке, републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 20.03.2022. године (пети пресек) и доношење одлуке
 38. Разно;

Записник са 234. редовне седнице

Back to top