Навигација

426. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред са 426. ванреднe седницe одржане 19.05.2022. године

 1. Давање мишљења на Нацрт Четвртог и петог периодиног извештаја Републике Србије о примени Конвенције о правима детета Уједињених нација
 2. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланка - РТВ Бап-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио телевизија Врање д.о.о., Врање - TВ Врање-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 4. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по пријави Мрежа 3 д.о.о., Београд - ТВ Канал 3 (након поништења закључка бр. 08-219/15/17-24 од 31.03.2017. године од старане Управног суда)
 5. Разматрање и доношење одлуке у поступку поновног одлучивања по пријави Мрежа 3 д.о.о., Београд - ТВ Мрежа (након поништења закључка бр. 08-220/15/17-22 од 31.03.2017. године од старане Управног суда)
 6. Разматрањe захтевa ПМУ Ребус д.о.о. Крушевац - Радио Чигра 107,2, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88.
 7. Разматрањe захтевa ПМУ Предраг Филиповић ПР, агенција за услуге рекламе и пропаганде Браф, Топола – Радио ИФМ Браф 92,7 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање извештај о броју неправилности у вези са законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за месец март 2022. и доношење одлуке;
 9. Разматрање захтева ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар - ТВ Нова за промену идентификационог знака и доношење одлуке;
 10. Разматрање захтева ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – Радио Нова 90,8 за промену идентификационог знака и доношење одлуке;
 11. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ РТВ Центар д.о.о., Београд и доношење одлуке.

Записник 426.ванредне седнице

Back to top