Навигација

462. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 462. ванредне седнице одржане 06.09.2023. године
 

 1. Разматрање извештаја Финансијске службе о измени Плана јавних набавки за 2023.годину у оквиру плана набавки на које се закон не примењује и доношење одлуке;
 2. Разматрање извештаја Финансијске службе и Правне службе о измени и допуни Правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке;
 3. Разматрање Мишљења Министарства информисања и телекомуникација број 119-01-00168/2023-05 на Предлог правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица и доношење одлуке;
 4. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Телевизија Фрушка гора д.о.о., Рума - ТВ Фрушка гора, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Artmotion platforma d.o.o. Novi Sad – Спорт 1, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Artmotion platforma d.o.o. Novi Sad – Спорт 2, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - Insta TV;
 8. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио Новости д.о.о. Београд, Трг Николе Пашића бр. 7 – Радио Новости 104,7 и доношење одлуке;
 9. Разматрање предлога Правне службе о покретању поступка принудног извршења против Радиодифузног предузећа Радио-телевизија Шабац д.о.о., Шабац, ул. Кнеза Лазара бр. 1 – ТВ Шабац и доношење одлуке;
 10. Разматрање захтева ПМУ Hype Showtime д.о.о., Зајечар - Тимочки радио 90,8 за промену идентификационог знака и доношење одлуке;
 11. Разматрање Нацртa oдговора на додатна питања Комитета УН за људска права.

Записник са 462. ванредне седнице

Back to top