Navigacija

Izrečene mere

Regulator može pružaocu medijske usluge izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja odnosno može mu oduzeti dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge u skladu sa odredbama ovog zakona.

Opomena se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima. 

Upozorenje se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši tešku povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima. 

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se pružaocu medijske usluge koji izvrši naročito tešku povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima.

Izrečene mere se upisuju u Registar medijskih usluga.

Izrečena mera opomene i upozorenja briše se iz Registra medijskih usluga u roku od dve godine od dana njenog izricanja i nakon toga ne može se uzimati u obzir prilikom svakog sledećeg izricanja mere u postupku koji je pokrenut nakon brisanja mere upozorenja iz Registra medijskih usluga.

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1873/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Victoria

RUMUNSKO UDRUŽENJE VICTORIA, Vršac

07-2629/14/16-169 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Victoria 107,9

DRUŠTVO LJUBITELJA RUMUNSKE MUZIKE I KULTURE VICTORIA, Vršac

07-2629/14/16-168 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Panda 103,5

Društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa PANDA RADIO, Kanjiža-u stečaju

07-2629/14/16-170 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Radio Soko 97,4

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT d.o.o. Ljubovija

07-1268/14/16-24 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-2763/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV K::CN 1

Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERNIKUS CABLE NETWORK društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš

07-342/15-15 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Centar 987 98,7

Privredno društvo za konsalting i poslove menadžmenta WIDE SOLUTIONS d.o.o. Kragujevac

05-541/15-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV K23

TELEVIZIJA K23 d.o.o. Subotica

07-2709/14/16-71 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Nova Jasenica 87,9

Novinsko izdavačko preduzeće REKA NOVA JASENICA d.o.o. Smederevska Palanka

07-2629/14/16-174 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Lazarevac

Javno preduzeće za informisanje RADIO LAZAREVAC sa potpunom odgovornošću, Lazarevac

07-2629/14/16-176 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Sandžak TV

SANDŽAK TELEVIZIJA d.o.o. Novi Pazar

07-2629/14/15-167 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Puls Grocka 88,7 i 103,4

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge CONTEXT d.o.o., Grocka

07-2629/14/16-166 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Televizija Plus

Preduzeće za radio, televiziju i marketing TELEVIZIJA PLUS d.o.o. Kruševac

07-2629/14/16-175 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2500/15-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-2503/15-1 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Valjevo dva 103,5

Udruženje ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU, Valjevo

05-2654/14/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Radio Ozon FM 98,3

Privatno preduzeće za marketing i druge usluge u oblasti prometa roba i usluga JUTRO PRODUCTION d.o.o., Čačak

07-2629/14/15-111 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV K::CN 1

Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERNIKUS CABLE NETWORK društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš

07-342/15-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-504/15-10 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-504-15-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Op top 106,4

Udruženje građana HELPH, Mladenovac

03-1214/14/16-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Sandžak TV

SANDŽAK TELEVIZIJA d.o.o. Novi Pazar

07-2373/14/16-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Pešter TV

INFO CENTAR d.o.o., Tutin

07-2264/14/16-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

07-2624/14/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top