Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Potpisan Memorandum o načinu izveštavanja i sprečavanju suicida

Potpisan Memorandum o načinu izveštavanja i sprečavanju suicida

Radi preventivnog postupanja u cilju sprečavanja suicida, u petak, 10. septembra, Regulatorno telo za elektronske medije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ potpisali su  Memorandum o saradnji.

Raspisan Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa

Raspisan Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na osnovu člana 93. Zakona o elektronskim medijima Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16-dr. zakon) i Plana raspodele frekvencije/lokacija za terestričke analogne FM radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ broj 102/16 i 105/20) raspisao je Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 80/2021 dana 13.08.2021. godine.

Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je 12. oktobar 2021. godine.

Tekst Javnog konkursa i uslovi objavljeni su na ovom LINKU.

Odluke sa 231. redovne sednice Saveta Regulatora

Odluke sa 231. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je, na današnjoj 231. redovnoj sednici, imenovao članove Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-Televizija Srbije i Javne medijske ustanove Radio-Televizija Vojvodina i izdao dozvolu za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za područje cele Republike.

Preminuo je Zoran Simjanović

Napustio nas je dragi kolega i prijatelj, preminuo je član Saveta Regulatornog tela Zoran    Simjanović.

Za člana Saveta odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izbran je u decembru 2019.  godine.

Svojim dolaskom uneo je snažnu energiju u rad Saveta i celokupnog kolektiva REM-a. Lucidan u promišljanju, svojim autoritetom na kreativan i produktivan način doprineo je radu Saveta. U isto vreme bio je neposredan i pristupačan za svaki razgovor.

Nedostajeće nam Zoran Simjanović kao član Saveta REM-a, ali, pre svega nedostajeće nam kao čovek izvanrednih kvaliteta i znanja, kao prijatelj koji je svojom vedrinom i neposrednošću osvojio sve nas.

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec decembar 2020. godine i januar 2021. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 22. marta 2021. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, Pink internacional company d.o.o., Beograd - TV Pink, B92 a.d. Beograd - TV B92, Prve televizije d.o.o. Beograd - TV Prva za mesec decembar 2020. godine i januar 2021. godine

Odluke sa 224. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na 224. redovnoj sednici održanoj dana 16. marta 2021. godine pokrenuo postupak izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Nacionalnoj Happy TV, zbog nepoštovanja odredbi o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga kao i protiv PMU TV Pink, zbog kršenja odrebi o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Odluka sa 223. redovne sednice Saveta Regulatora

Na 223. redovnoj sednici održanoj dana 23. februara 2021. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije razmatrao je izveštaj Službe za nadzor i analizu programa u vezi sa emisijom „Mentalno razgivanje“ emitovanoj dana 02. novembra 2020. godine u programu TV Nova S. Imajući u vidu da je služba uočila veliki broj nepravilnosti u predmetnoj emisiji, a za koje je Savet utvrdio da predstavljaju kršenje odredbi Zakona o elektronskim medijima i podzakonskih akata, odlučeno je i da se o tome obaveste luksemburško nezavisno audiovizuelno telo (ALIA), EPRA, ERGA i OSCE. Ovakva odluka je doneta jer je dozvola za pružanje medijske usluge TV Novoj S izdata od strane luksemburškog nezavisnog audiovizuelnog tela (ALIA).

Istovremeno je doneta i odluka da se u redovan nadzor stave televizije N1, Nova S i AL Jazeera kao televizije koje imaju značajnu gledanost.

Odluke sa 223. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na 223. redovnoj sednici održanoj dana 23. februara 2021. godine izrekao je mere upozorenja PMU Nacionalnoj Happy TV i TV Info 24 plus zbog emitovanja sadržaja koji se odnose na magiju, proricanje sudbine, tumačenje horoskopa i sl., suprotno odredbi člana 24. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, uz obavezu da PMU ovakve programske sadržaje ne emituju u bilo kom segmentu programa.

Usvojene Preporuke o medijskom izveštavanju o rodnom nasilju donete od strane Radne grupe za rodnu ravnopravnost Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA)

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zajedno sa regulatornim telima Španije, Andaluzije, Katalonije, Francuske, Hrvatske, Maroka, Grčke i Portugala je u okviru Radne grupe za rodnu ravnopravnost u medijima Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA - Mediterranean Network of Regulatory Authorities) sačinilo Preporuke o medijskom izveštavanju o rodnom nasilju u informativnim programima.

Obaveštenje o emitovanju oglasne poruke za onlajn kladionice BETOle

Na sednici održanoj 19. januara 2021. godine, Savet REM-a je, povodom prikazivanja oglasnih poruka za onlajn kladionice „BETOle“ na programu pružaoca medijske usluge Sportklub 1 (SK1 HD), registrovanom u Luksemburgu, u kojima se pojavljuju nacistički simboli, doneo odluku da se putem sajta Regulatora obaveste svi pružaoci medijske usluge da su ove oglasne poruke protivne odredbama Zakona o oglašavanju i da će svako njihovo prikazivanje biti osnov za pokretanje postupka za izricanje mera.

Olivera Zekić izabrana za predsednicu Saveta REM-a

Na sednici Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održanoj 21. decembra 2020. godine, Olivera Zekić izabrana je za predsednicu ovog tela.

Odlukom Skupštine Republike Srbije Olivera Zekić izabrana je 17. decembra 2020. godine za članicu Saveta REM-a i ovo je njen drugi mandat koji započinje izborom za predsednicu Saveta.

Na istoj sednici, za zamenika predsednice Saveta izabran je dosadašnji zamenik predsednika Goran Petrović.

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec septembar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 15. decembra 2020. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd - TV Pink, Happy TV  d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, , B92 a.d. Beograd - TV B92, Prve televizije d.o.o. Beograd - TV Prva za mesec septembar 2020. godine

Povlačenje kandidature za imenovanje u UO JMU Radio-televizija Srbije

Dana 25. novembra 2020. godine kandidat za imenovanje za člana UO JMU Radio-televizija Srbije dr Maja Radonić uputila je zahtev u kome obaveštava Regulatorno telo za elektronske medije da povlači kandidatru za člana UO RTS-a.

Na lični zahtev kandidata dr Maje Radonić biografija javno više nije dostupna.

Održan trening za zaposlene u Regulatornom telu za elektronske medije na temu „Dostupnosti medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom u svetlu izmenjene Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD)“ u okviru projekta JUFREX

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope"Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022" i projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)“ dana 18.11.2020. godine putem video konferencije održan je trening za zaposlene u Regulatornom telu za elektronske medije na temu „Dostupnosti medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom u svetlu izmenjene Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMSD)“.

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec maj i avgust 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 19. novembra 2020. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, Pink internacional company d.o.o., Beograd - TV Pink, B92 a.d. Beograd - TV B92, Prve televizije d.o.o. Beograd - TV Prva za mesec maj i avgust 2020. godine

Back to top