Navigacija

Izrečene mere

Regulator može pružaocu medijske usluge izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja odnosno može mu oduzeti dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge u skladu sa odredbama ovog zakona.

Opomena se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima. 

Upozorenje se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši tešku povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima. 

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se pružaocu medijske usluge koji izvrši naročito tešku povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima.

Izrečene mere se upisuju u Registar medijskih usluga.

Izrečena mera opomene i upozorenja briše se iz Registra medijskih usluga u roku od dve godine od dana njenog izricanja i nakon toga ne može se uzimati u obzir prilikom svakog sledećeg izricanja mere u postupku koji je pokrenut nakon brisanja mere upozorenja iz Registra medijskih usluga.

Opomena

Radio Guča 87,7

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Opomena

Radio Kruna 89,6

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i tehničko poslovne usluge KRUNA, Ježevica

Opomena

TV Galaksija 32

TELEVIZIJA GALAKSIJA 32 d.o.o., Čačak

Opomena

TV Galaksija 32

TELEVIZIJA GALAKSIJA 32 d.o.o., Čačak

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Privremeno zabrana

Radio Puls Grocka 88,7 i 103,4

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge CONTEXT d.o.o., Grocka

Opomena

TV Info 24 plus

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KLIK-KOMERC d.o.o., Gornji Milanovac

07-237/21-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Novosti 104,7

RADIO NOVOSTI d.o.o., Beograd

07-270/21/5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1518/20/21-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Info 24 plus

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KLIK-KOMERC d.o.o., Gornji Milanovac

07-1902/20/21-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1583/20/21-4 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

07-587/20/21-18 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-1377/20-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

Privremeno zabrana

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-981/20-8 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Šabac

Radiodifuzno preduzeće RADIO-TELEVIZIJA ŠABAC d.o.o., Šabac

07-819/20-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Studio B

Radiodifuzno preduzeće STUDIO B d.o.o., Beograd

07-978/20-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-898/20-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-810/20-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o., Beograd

05-2293/19/20-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Kragujevac

Privredno društvo RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC d.o.o. Kragujevac

05-2316/19/20-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1247/19-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top