Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


уклоњено са огласне табле 12. мај 2023.

Телевизија Смедерево д.о.о., ТВ СД, Смедерево 55/2023/4

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. априла 2023. године објављује Обавештење од 22. марта 2023. послато ПМУ Телевизија Смедерево д.о.о., ТВ СД, Смедерево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 12.05.2023. године

уклоњено са огласне табле 12. мај 2023.

РТВ Шабац д.о.о., Шабац-ТВ Шабац 08-639/2021/17

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. априла 2023. године објављује Обавештење од 27. марта 2023. послато ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац-ТВ Шабац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 12.05.2023. године

уклоњено са огласне табле 25. апр 2023.

Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац 08-1153/2022/5

Регулаторно тело за електронске медије дана 10. априла 2023. године објављује Обавештење од 23.03.2023. године послато ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 24.04.2023. године

уклоњено са огласне табле 13. апр 2023.

Jablanović Co d.o.o., Plažane 1514/2022-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. марта 2023. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 1514/2022/4 од 14.03.2023. године послато ПМУ Jablanović Co д.о.о., Плажане-ТВ Ресава, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.04.2023. године

уклоњено са огласне табле 22. мар 2023.

РТВ Шабац д.о.о., Шабац-ТВ Шабац 08-639/2021/15

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. марта 2023. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге број 08-639/2021/15 од 06.12.2022. године послато ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац-ТВ Шабац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 23.03.2023. године

уклоњено са огласне табле 20. мар 2023.

Media telekom д.о.о., Београд РБГ-16/22/2

Регулаторно тело за електронске медије дана 03. марта 2023. године објављује Решење о обустави поступка одлучивања по пријави РБГ-16/22/2 од 07.11.2022. године послато Media telekom д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 20.03.2023. године

Круна д.о.о., Чачак 05-2236/2020/16

Регулаторно тело за електронске медије дана 01. марта 2023. године објављује Решење о изрицању мере опомене број 05-2236/2020/16 од 06.12.2022. године послато ПМУ Круна д.о.о., Чачак, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.03.2023. године

уклоњено са огласне табле 16. мар 2023.

Круна д.о.о., Чачак 05-10/2021/12

Регулаторно тело за електронске медије дана 01. марта 2023. године објављује Решење о изрицању мере опомене број 05-10/2021/12 од 06.12.2022. године послато ПМУ Круна д.о.о., Чачак, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.03.2023. године

уклоњено са огласне табле 13. мар 2023.

Мрежа 3 д.о.о., Београд 220/2015/27

Регулаторно тело за електронске медије дана 24. фебруара 2023. године објављује Решење о одбацивању предлога број 220/2015/27 од 19.05.2022. године послато Мрежа 3 д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.03.2023. године

уклоњено са огласне табле 13. мар 2023.

Мрежа 3 д.о.о., Београд 219/2015/85

Регулаторно тело за електронске медије дана 24. фебруара 2023. године објављује Решење о одбацивању предлога број 219/2015/85 од 19.05.2022. године послато Мрежа 3 д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.03.2023. године

уклоњено са огласне табле 08. мар 2023.

Удружење грађана Заједним корацима можемо све, Београд ТВАВ-3/2022/4

Регулаторно тело за електронске медије дана 21. фебруара 2023. године објављује Решење о одбацивању пријаве број ТВАВ-3/2022/4 од 31.10.2022. године послато Удружењу грађана Заједним корацима можемо све, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 08.03.2023. године

уклоњено са огласне табле 27. феб 2023.

БМ 57 д.о.о., Београд КН/388-2560/18/22-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 10. фебруара 2023. године објављује Решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/388-2560/18/22-5 од 29.11.2022. године послато ПМУ БМ 57 д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле 20.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 23. феб 2023.

Удружење грађана Заједним корацима можемо све, Београд РБГ-19/22-7

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. фебруара 2023. године објављује Решење о издавању дозволе и одбијању пријаве број РБГ-19/22-7 од 26.12.2022. године послато Удружењу грађана Заједним корацима можемо све, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 23.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 23. феб 2023.

Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац 08-1153/2022/4

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. фебруара 2023. године објављује Решење о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге К246-2 број 08-1153/2022/4 од 06.12.2022. године послато ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 23.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 21. феб 2023.

Исмет Гормаз 2109/2022-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. фебруара 2023. године објављује Одговор на допис број 2109/2022-/2 од 17.01.2023. године послато Исмету Гормазу, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 21.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 21. феб 2023.

Центар за едукацију и унапређење друштва Пулс, Београд 155/2023/1

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. фебруара 2023. године објављује Одговор на захтев за приступ информацијама од јавног значаја број 155/2023/1 од 23.01.2023. године послато Центру за едукацију и унапређење друштва Пулс, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 21.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 13. феб 2023.

Центар за едукацију и унапређење друштва Пулс, Београд ТВАВ-4/22-7

Регулаторно тело за електронске медије дана 31. јануара 2023. године објављује Решење о издавању дозволе и одбијању пријаве број ТВАВ-4/22-7 од 26.12.2022. године послато Центру за едукацију и унапређење друштва Пулс, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 13. феб 2023.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево КН/410-379/19/22-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 31. јануара 2023. године објављује Решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/410-379/19/22-5 од 29.11.2022. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2023.

McBoxs д.о.о., Нови Сад 05-2020/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 17. јануара 2023. године објављује Налог за изјашњење о пружању медијске услуге број 05-2020/22 од 28.11.2022. године послато ПМУ McBoxs д.о.о., Нови Сад, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 01.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 01. феб 2023.

Удружење Нови Кнежевац и околина, Нови Кнежевац 05-2018/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 17. јануара 2023. године објављује Налог за изјашњење о пружању медијске услуге број 05-2018/22 од 28.11.2022. године послато ПМУ Удружење Нови Кнежевац и околина, Нови Кнежевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 01.02.2023. године

уклоњено са огласне табле 12. јан 2023.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 08-304/22-9

Регулаторно тело за електронске медије дана 29. децембра 2022. године објављује Обавештење број 08-304/22-9 од 21.12.2022. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 12.01.2023. године

уклоњено са огласне табле 06. јан 2023.

Софтић д.о.о., Београд 08-1985/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 21. децембра 2022. године објављује Обавештење о стању дуга број 08-1985/22 од 18.11.2022. године послато ПМУ Софтић д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.01.2023. године

уклоњено са огласне табле 06. јан 2023.

Megaton producition д.о.о., Београд 05-1527/22-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 21. децембра 2022. године објављује Решење о одузимању дозволе за пружање медисјке услуге број 05-1527/22-2 од 29.11.2022. године послато ПМУ Megaton producition д.о.о., Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.01.2023. године

уклоњено са огласне табле 16. дец 2022.

Mix Media 2009 д.о.о., Краљево 05-1785/22-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 30. новембра 2022. године објављује Налог за изјашњење о пружању медијске услуге број 05-1785/22-5 од 2.11.2022. године послато ПМУ Mix Media 2009 д.о.о., Краљево, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 16.12.2022. године

уклоњено са огласне табле 14. дец 2022.

Удружење грађана Заједним корацима можемо све, Београд 05-1910/22-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 16. новембра 2022. године објављује Налог за допуну документације број 05-1910/22-4 од 17.11.2022. године послато Удружењу грађана Заједним корацима можемо све, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.12.2022. године

Back to top