Навигација

Огласна табла

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
"Службени гласник Републике Србије", бр.18/2016

Јавно достављање

Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.


Делта телевизија д.о.о., Нови Сад-ТВ Делта 08-1621/21

Регулаторно тело за електронске медије дана 13. октобра 2021. године објављује Обавештење о неизмиреном дугу број 08-1621/21 од 07.09.2021. године ПМУ ЈДелта телевизија д.о.о., Нови Сад-ТВ Делта, јер достављање на други начин није било могуће.

Јефимија д.о.о.,-ТВ Јефимија, Крушевац 05-636/21-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. септембра 2021. године објављује Решење број 08-636/21-3 од 27.08.2021. године ПМУ Јефимија д.о.о.,-ТВ Јефимија, Крушевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.10.2021. године

 М о.д.-Радио Фокус плус 101,7, Врање 05-698/21-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. септембра 2021. године објављује решење број 08-698/21-5 од 27.08.2021. године ПМУ М о.д.-Радио Фокус плус 101,7, Врање, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.10.2021. године

Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визуелане активности Paradise Films, Смедеревска Паланка-Паприка ТВ 05-1647/21

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. септембра 2021. године објављује Налог за доставу документације број 05-1647/21 од 08.09.2021. године ПМУ Јасмина Вагић пр Агенција за аудио-визуелане активности Paradise Films, Смедеревска Паланка-Паприка ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 14.10.2021. године

уклоњено са огласне табле 01. окт 2021.

Радио Барајево д.о.о.-у принудној ликвидацији, Барајево 05-330/21-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 15. септембра 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-330/21-5 од 21.06.2021. године ПМУ Радио Барајево д.о.о.-у принудној ликвидацији, Барајево-Радио Барајевио 105,9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 01.10.2021. године

уклоњено са огласне табле 08. сеп 2021.

Богољуб Јанковић 01-1637/20/21-100

Регулаторно тело за електронске медије дана 23. августа 2021. године објављује Одговор на приговор број 01-1637/20/21-100 од 16.07.2021. године упућено Богољубу Јанковићу из Београда, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 08.09.2021. године

уклоњено са огласне табле 30. јун 2021.

РТВ М д.о.о., Књажевац-РТВ М КН/195-1252/17/21-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 14. јуна 2021. године објављује Привремено решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/195-1252/17/21-3 од 27.04.2021. године ПМУ РТВ М д.о.о., Књажевац-РТВ М, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 30.06.2021. године

уклоњено са огласне табле 24. јун 2021.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац КН/246-1605/17/21-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. јуна 2021. године објављује Привремено решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/246-1605/17/21-4 од 20.05.2021. године ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац-ТВ Канал 9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 24.06.2021. године

уклоњено са огласне табле 24. јун 2021.

Слободна телевизија д.о.о., Краљево-КА ТВ КН/340-1486/17/21-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. јуна 2021. године објављује Привремено решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/340-1486/17/21-2 од 20.05.2021. године ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљево-КА ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 24.06.2021. године

уклоњено са огласне табле 24. јун 2021.

TV Connect Media NB д.о.о., Нови Пазар-TV Connect КН/222-1303/17/21-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 08. јуна 2021. године објављује Привремено решење о утврђивању висине годишње накнаде број КН/222-1303/17/21-2 од 27.04.2021. године ПМУ TV Connect Media NB д.о.о., Нови Пазар-TV Connect, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 24.06.2021. године

уклоњено са огласне табле 13. мај 2021.

М о.д. Врање, Телевизија Фокус, 08-680/21

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. априла 2021. године објављује Обавештење 08-680/21 упућено Предузећу за производњу, промет и услуге М о.д. Врање, Телевизија Фокус, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.05.2021. године

уклоњено са огласне табле 13. мај 2021.

Радио Панда д.о.о. Кањижа 08-739/21

Регулаторно тело за електронске медије дана 28. априла 2020. године објављује Обавештење 08-739/21 упућено Радио Панда д.о.о., Кањижа, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 13.05.2021. године

уклоњено са огласне табле 06. мај 2021.

Милош Ковачевић 03-337/21-3

Регулаторно тело за електронске медије дана 21. априла 2021. године објављује Допис број 03-337/21-3 од 26.03.2021. године упућено Милошу Ковачевићу из Бачке Палнке, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 06.05.2021. године

уклоњено са огласне табле 29. апр 2021.

Слађана Котуровић пр производња и емитовање ТВ програма НД САТ, Рашка-ТВ НД САТ 08-754/21

Регулаторно тело за електронске медије дана 13. априла 2021. године објављује Обавештење о стању дуга број 08-754/21 од 08.04.2021. године упућено ПМУ Слађана Котуровић пр производња и емитовање ТВ програма НД САТ, Рашка-ТВ НД САТ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 29.04.2021. године

уклоњено са огласне табле 28. апр 2021.

Наша Визија д.о.о., Београд 05-2247/20/21-5

Регулаторно тело за електронске медије дана 12. априла 2021. године објављује Налог за допуну документације захтева за продужење дозволе број 05-2247/20/21-5 од 23.03.2021. године упућено ПМУ Наша Визија д.о.о.м Београд-ТВ Наша Визија, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 28.04.2021. године

уклоњено са огласне табле 22. апр 2021.

Асоцијација Удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш 05-382/20/21-6

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. априла 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-382/20/21-6 од 16.03.2021. године упућено ПМУ Асоцијација Удружења и невладиних организација РТВ Нишава, Ниш-Радио Нишава 103,1, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 22.04.2021. године

уклоњено са огласне табле 22. апр 2021.

Слађана Котуровић пр производња и емитовање ТВ програма НД САТ, Рашка-ТВ НД САТ 08-1200/20/21-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. априла 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 08-1200/20/21-4 од 16.03.2021. године упућено ПМУ Слађана Котуровић пр производња и емитовање ТВ програма НД САТ, Рашка-ТВ НД САТ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 22.04.2021. године

уклоњено са огласне табле 22. апр 2021.

Удружење грађана Ластавица, Крушевац 05-517/21-1

Регулаторно тело за електронске медије дана 06. априла 2021. године објављује Налог за изјашњење број 05-517/21-1 од 23.03.2021. године упућено ПМУ Удружење грађана Ластавица, Крушевац-Спортска ТВ, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 22.04.2021. године

уклоњено са огласне табле 24. мар 2021.

Уб-компани д.о.о., Београд 05-176/21-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 09. марта 2021. године објављује Решење о одузимању дозволе број 05-176/21-2 од 23.02.2021. године упућено ПМУ Уб-компани д.о.о., Београд-Радио Пингвин 107,2, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 24. марта 2021. године

уклоњено са огласне табле 15. мар 2021.

Context д.о.о., Радио Пулс Гроцка 88,7, Београд 07-26/21-4

Регулаторно тело за електронске медије дана 25. фебруара 2021. године објављује Налог за изјашњење и доставу снимака број 07-26/21-4 упућено ПМУ Context д.о.о., Радио Пулс Гроцка 88,7, Београд, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 15. марта 2021. године

уклоњено са огласне табле 19. јан 2021.

Студио д.о.о. Лесковац 05-2261/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 04. јануара 2021. године објављује Обавештење 05-2261/20 упућено ПМУ Студио д.о.о., Лесковац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 19. јануара 2021. године

уклоњено са огласне табле 23. дец 2020.

Телпас доо, Азања 05-2123/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 07. децембра 2020. године објављује Налог за доставу података број 05-2123/2020, Телпас доо, Азања, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 23. децембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 11. дец 2020.

Телевизија Канал 9 д.о.о. Крагујевац бр. 08-2141/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 26. новембра 2020. године објављује Обавештење 08-2141/20 Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 11. децембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 02. дец 2020.

Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце 08-1104/20-2

Регулаторно тело за електронске медије дана 17. новембра 2020. године објављује Обавештење број 08-1104-20-2, Радио Срце д.о.о., Прокупље-Радио Срце, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 02. децембра 2020.године

уклоњено са огласне табле 09. нов 2020.

РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг-Радио Сврљиг 102,9 08-1831/20

Регулаторно тело за електронске медије дана 23. октобра 2020. године објављује Обавештење о стању дуга број 08-1831/20, РТВ Сврљиг д.о.о., Сврљиг-Радио Сврљиг 102,9, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне табле дана 09. новембра 2020.године

Back to top