Навигација

Основни изводи из IV пресека праћења тока изборне кампање 2022.

Четврти пресек праћења тока изборне кампање доноси податке о заступљености учесника за период од 15. фебруара до 13. марта до када је био рок за подношење изборних листа.

Четврти пресек доноси и прве податке о заступљености кандидата за председничке изборе за период од 2. марта, када су расписани председнички избори, закључно са 13. мартом.

Јавни сервиси (РТС 1, РТС 2, РТВ 1 и РТВ 2)

РТС 1 је до краја четврте недеље изборној кампањи посветио нешто мање од петнаест сати програма. Забележено је појављивање шеснаест изборних листа проглашених до 13. марта. Изборним листама посвећено је близу педесет четири процента, а укупном изборном програму готово шездесет процената укупног анализираног програма. Преосталих четрдесет процената посвећено је активностима државних функционера. Међу темама и даље је на првом месту „криза у Украјини“. Око две трећине прилога је неутралног тоналитета, а затим следе позитиван са близу двадесет један и негативан тоналитет са нешто мање од четрнаест посто.

На програму РТС 2 у четири недеље изборне кампање забележено је четири минута изборног програма, уочено је појављивање седам изборних листа којима је посвећено укупно три и по минута. Укупни изборни програм заступљен је са тридесет шест процената, а активностима државних функционера посвећено је шездесет четири процента укупног анализираног програмског времена. Најзаступљенија тема је „изборна обећања“. Близу шездесет процената прилога је неутралног тоналитета, следи позитиван са четрдесет процената, док није забележен ниједан прилог негативног тоналитета.

На програму РТВ 1 забележено је појављивање шеснаест проглашених иборних листа којима је посвећено двадесет два и по сата или око шездесет два процента укупног програма. Укупном изборном програму посвећено је нешто више од шездесет осам процената, а активностима државних функционера нешто мање од тридесет два процента укупног анализираног програма. Тема „криза у Украјини“ на програму РТВ 1 заузима прво место. Доминирају прилози неутралног тоналитета са седамдесет седам процената.

На РТВ 2 забележено је појављивање две странке, једне политичке организације и петнаест изборних листа. Укупном изборном програму овај ПМУ посветио је нешто више од пет сати програма или тридесет осам процената укупног времена, а нешто више од тридесет два процента изборним листама. Активностима државних функционера посвећено је близу шездесет два процента укупног анализираног програмског времена. Најзаступљенија тема је „економска политика, пореска политика“. Близу седамдесет пет процената свих прилога је неутралног тоналитета.

Комерцијални ПМУ

РТВ Пинк је у досадашњој изборној кампањи изборним листама, којих је забележено тринаест, посветио нешто више од дванаест и по сати или једну четвртину укупног времена. Изборном програму припало је нешто више од половине, а активностима државних функционера нешто више од четрдесет девет процената укупног анализираног програмског времена. Доминира тема „криза у Украјини“, док је са мање од пола процента на другом месту тема „инфраструктура, енергетика“. Четрдесет четири процента прилога је неутралног тоналитета, преко тридесет шест позитивног и око деветнаест негативног тоналитета.

На програму  Хепи ТВ забележено је појављивање шест политичких странака и покрета којима је посвећено око пет процената, и петнаест изборних листа којима је посвећено више од четрдесет седам процената укупног времена. Укупном изборном програму ПМУ је посветио нешто више од тридесет једног сата или седамдест три процента времена, док је на извештавање о активностима државним функционера овај ПМУ издвојио двадесет седам процената укупног анализираног програмског времена. Теме „критички према опозицији“ и „криза у Украјини“ готово су изједначене по заступљености. Дистрибуција тоналитета је приближно равномерно распоређена: неутралног тридесет пет, позитивног тридесет четири, а негативног тридесет процената.

На програму ТВ Б92 забележно је појављивање једног политичког покрета и петнаест изборних листа. Изборним листама ПМУ је посветио скоро једанаест сати или, приближно, двадесет процената укупног времена. Укупни изборни програм заступљен је са нешто мање од педесет два процента, а активностима државних функционера посвећено је нешо мање од четрдесет девет процената укупног анализираног времена. Доминира тема „критички према опозицији“. Највише прилога је неутралног тоналитета, око четрдесет процената, док са приближно тридесет процената следе прилози позитивног и негативног тоналитета.

На програму ТВ Прва забележено је појављивање четири политичка покрета којим је посвећено четири процента времена, и тринаест изборних листа којима је ПМУ посветио нешто више од девет сати или преко педесет процената укупног програма. Укупном изборном програму ПМУ је посветио нешто више од педесет осам процената, а активностима државних функционера нешто мање од четрдесет два процента укупног анализираног програмског времена овог ПМУ. Тема „криза у Украјини“ доминира са више од петине укупног времена. Више од половине прилога је неутралног тоналитета, близу двадесет девет процената је позитивног, а седамнаест процената негативног тоналитета.

Кабловски ПМУ

ТВ N1 изборној кампањи посветила је готово шездесет сати свог програма или приближно деведесет један проценат укупног анализираног времена. Забележено је појављивање једанаест странака и политичких покрета којима је посвећено нешто више од пет процената времена, и четрнаест изборних листа које су биле заступљене са двадесет два сата или преко двадесет пет процената укупног времена. Близу четрдесет шест процената времена припало је самом ПМУ. Активностима државних функционера посвећено је нешто више од осам процената времена. Теме „критика власти“ и „негативно о Александру Вучићу“ заступљене су са више од тридесет седам од укупно седамдесет девет сати укупног изборног времена, односно, четрдесет три процента. Доминирају прилози негативног тоналитета са више од шездесет седам процената.

ТВ Нова С изборној кампањи посветила је нешто више од четрдесет осам сати програма или преко деведесет шест процената укупног анализираног програмског времена. Више од половине наведеног времена припало је аналитичарима и самом ПМУ. Забележено је појављивање једанаест странака и политичких покрета, и шеснаест изборних листа. Изборним листама посвећено је осамнаест и по сати или тридесет седам процената укупног времена. Активностима државних функционера посвећено је нешто више од сат и по или мало више од три процента времена. Доминантна тема је „критика власти“ којој је посвећено готово седамнаест сати или око трећине укупног времена. Више од половина свих прилога, преко двадесет седам сати или педесет пет процената је негативног тоналитета.

Al Jazeera посветила је изборној кампањи десет и по сати или готово седамдесет два процента свог укупног анализираног програма. Са више од трећине укупног времена заступљени су аналитичари и сам ПМУ, преко тридесет шест процената. Забележено је појављивање шест листа којима је посвећено тридесет пет процената времена. Активности државних функционера заступљене су са двадесет осам процената. Доминантна тема је „критика власти“ са застушљеношћу од преко тридесет седам процената. Забележно је око шездесет један проценат прилога негативног тоналитета. 

Инсајдер ТВ је изборној кампањи посветила готово сто сати или нешто мање од деведесет седам процената укупног анализираног програмског времена; од тога аналитичарима и самом ПМУ припало је нешто више од тридесет шест процената. Изборним листама припало је готово педесет пет посто, а активностима државних функционера нешто више од три посто укупног времена. Највећи број прилога у односу на укупан анализиран програм забележен је у негативном тоналитету, више од  седамдесет један проценат.

Председнички ниво избора

У периоду од 11 дана (од 2. марта, када су расписани председнички избори, закључно са 13. мартом) удео председничког нивоа кампање у укупном изборном времену је неуједначен и мањих вредности. На програмима јавних медијских сервиса удео председничког нивоа изборне кампање износи: РТС 1 – 4,73%; РТС 2 занемаривих 13 секунди; РТВ 1 – 4,86%; и РТВ 2 – 9,72%. Комерцијални ПМУ председничком нивоу изборне кампање посветили су следеће уделе својих укупних изборних програмских садржаја: РТВ Пинк – 7,86%; Хепи ТВ – 6,56%; ТВ Б92 – 8,26%; и ТВ Прва – 13,02%. Кабловски ПМУ: N 1 – 14,01%; Нова С – 4,06%; Инсајдер ТВ само једном председничком кандидату (Здравку Поношу) посветила је 6 сати и 55 минута или 12,61% свог укупног изборног времена за период од 2. до 13. марта 2022. На програму Al Jazeera није забележено време посвећено председничком нивоу избора.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1047/thumb_Rem_logo.png
Back to top