Навигација

Програм јавне расправе о Нацрту предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у РС

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских услуга Регулаторно тело за електронске медије спроводи јавну расправу о Нацрт предлога Стратегије развоја медијске услуге радија и аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији. (у даљем тексту: Нацрт предлога)

2. Јавна расправа о Нацрту предлога спроводи се у периоду од 02. до 16. децембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за функционисање електронских медија: пружаоци медијских услуга, оператори електронских комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја, оператори мултиплекса и др.

Јавна расправа о нацртима подзаконских аката у форми округлог стола одржаће се у Београду 10.12.2015. године, зграда Дома Синдиката, Трг Николе Пашића бр. 5, IV спрат, Велика сала Регулаторног тела за електронске медије у 12 часова.

3. Текст Нацрта подзаконског акта биће постављени 01. децембра 2015. године на веб-сајт Регулаторног тела за електронске медије.

Примедбе, предлози и сугестије поднеосе се Регулаторном телу за електронске медије на e-mail: javna.rasprava@rem.rs или поштом на адресу Регулаторно тело за електронске медије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића бр. 5.

4. Након завршетка јавне расправе Регулаторно тело за електронске медије анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

5. Коначан текст Нацрта прeдлога биће објављен 15. јануара 2016. године.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

Горан Петровић, с.р.

Back to top