Navigacija

Megvajer d.o.o. Subotica br.Lr 314-547/19-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25.aprila 2019.godine objavljuje rešenje Br: Lr 314-547/19-2 Megvajer d.o.o. Subotica jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 10.maja 2019.godine.

Back to top