Navigacija

RTV Caričin grad d.o.o. Lebane 08-2419/16/19-24

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31.decembra 2019.godine objavljuje Obaveštenje Br: 08-2419/19/19-24 RTV Caričin grad d.o.o. Lebane-Radio Caričin grad, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 16. januara 2020.godine.

Back to top