Navigacija

Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce 05-1398/20-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 05. oktobra 2020. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole broj 05-1398/20-5, Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 21. oktobra 2020.godine

Back to top