Navigacija

Jefimija d.o.o.,-TV Jefimija, Kruševac 05-636/21-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 28. septembra 2021. godine objavljuje Rešenje broj 08-636/21-3 od 27.08.2021. godine PMU Jefimija d.o.o.,-TV Jefimija, Kruševac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 14.10.2021. godine

Back to top