Navigacija

Atom-Zona d.o.o., Beograd-Radio Zona 96,0 05-1501-21-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 15. novembra 2021. godine objavljuje Rešenje o oduzimanju dozvole broj 05-1501/21-3 od 22.10.2021. godine PMU Atom-Zona d.o.o., Beograd-Radio Zona 96,0, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.12.2021. godine

Back to top