Navigacija

RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje-TV 027 05-2197-20-21-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 08. aprila 2022. godine objavljuje Dozvolu broj K390-2 od 02.06.2020. godine PMU RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje-TV 027 05-2197-20-21-5, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 25.04.2022. godine

Back to top