Navigacija

Radio Sombor a.d., Sombor Rr 20-2/21/22-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25. maja 2022. godine objavljuje Rešenje broj Rr 20-2/21/22-4 od 28.12.2021. godine poslato Radio Sombor a.d., Sombor, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 09.06.2022. godine

Back to top