Navigacija

Softić d.o.o. Beograd 05-518/22-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 21. septembra 2022. godine objavljuje Zaključak o pokretanju postupka prestanka važenja broj 05-518/22-4 od 21.09.2022. godine poslato PMU Softić d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 06.10.2022. godine

Back to top