Navigacija

Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac 08-1153/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 05. septembra 2022. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1153/22 od 07.06.2022. godine poslato PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac-TV Kanal 9, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 21.09.2022. godine

Back to top