Navigacija

Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV 05-1647/21-22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. oktobra 2022. godine objavljuje Rešenjemo oduzimanju dozvole broj 05-1647/21/22-5 od 07.100.2022. godine PMU Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelane aktivnosti Paradise Films, Smederevska Palanka-Paprika TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 04.11.2022. godine

Back to top