Navigacija

Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo 05-1785/22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 30. novembra 2022. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje o pružanju medijske usluge broj 05-1785/22-5 od 2.11.2022. godine poslato PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 16.12.2022. godine

Back to top