Navigacija

UG Lastavica, Kruševac 05-2206/21/22-11

Regulatorno telo za elektronske medije dana 16. novembra 2022. godine objavljuje Rešenje o odbijanju zahteva za produženje važenja dozvole broj 05-2206/21/22-11 od 07.07.2022. godine poslato PMU UG Lastavica, Kruševac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.12.2022. godine

Back to top