Navigacija

Softić d.o.o., Beograd 08-1985/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 21. decembra 2022. godine objavljuje Obaveštenje o stanju duga broj 08-1985/22 od 18.11.2022. godine poslato PMU Softić d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 06.01.2023. godine

Back to top